Pikaopas oikeudellisen tiedon lähteisiin, osa 8. Euroopan unionin oikeuslähteet verkossa

Euroopan unionin oikeuslähteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään eli primaarioikeuden, johdetun eli sekundaarioikeuden oikeuden ja toissijaisen oikeuden lähteisiin.
 

Primaarioikeuden lähteitä ovat lähinnä Euroopan unionin perustamissopimukset. Niitä on käsitelty tämän Pikaoppaan edellisessä osassa 8.1

Johdetun eli ns. sekudäärioikeuden lähteitä ovat perussopimuksiin perustuvat oikeudelliset asiakirjat. Johdettuun oikeuteen kuuluvat yksipuolinen johdettu oikeus ja sopimusoikeus.
 Niiden  verkkolähteitä käsitellään tässä osassa.

Toissijaisen oikeuden lähteitä ovat perussopimuksiin perustumattoman oikeuden osat. Niihin kuuluvat unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, kansainvälinen oikeus ja yleiset oikeusperiaatteet. Niitä tullaan käsittelemään osassa 8.3.

 

Mitä on johdettu oikeus?

Perussopimusten puitteissa EU:n toimielimet voivat hyväksyä lainsäädäntöä, jonka jäsenmaat panevat täytäntöön. Toimielinten toimivallan laajuus on tarkoin määritelty perussopimuksissa, eikä komissio voi antaa lakiehdotusta asiasta, jossa jäsenvaltiot eivät ole luovuttaneet toimivaltaa EU:n toimielimille.

EU:n lainsäädäntöä ovat asetukset ja direktiivit, jotka ovat oikeudelliselta luonteeltaan hieman erityyppisiä. Asetukset ovat välittömästi jäsenvaltioita sitovaa oikeutta sellaisenaan, ilman erityisiä täytäntöönpanotoimia.

Direktiivit sitovat jäsenvaltioita asetetun tavoitteen osalta, mutta jäsenvaltio voi itse päättää muodon ja keinot, joilla tavoite pannaan kansallisesti täytäntöön. Toimielimet voivat myös tehdä oikeudellisesti sitovia päätöksiä.

Asetukset, direktiivit ja päätökset ovat siis EU:n perussopimuksista johdettua oikeutta, ns. sekundaarioikeutta. Mikäli EU-lainsäädäntö on ristiriidassa kansallisen lainsäädännön kanssa, on EU:n säädöksillä ensisijainen asema.

Lisätietoa johdetun oikeuden eli asetusten, direktiivien ja muiden säännösten luonteesta löytyy täältä.

 

Miten johdettu oikeus löytyy verkosta?

Kaikki EU:n asetukset ja direktiivit ja päätökset löytyvät EUR-Lexistä, useallakin eri tavalla ja kielellä  Seuraavista vinkeistä ja linkeistä on apua kun suunnistaa suomenkielellä olevien asetusten, direktiivien ja päätösten  viidakossa.

EU:n lainsäädäntöä pääsee kätevästi hakemaan ja selaamaan Lainsäädäntö-sivustolta.

Konsolidointi eli koontaminen tarkoittaa, että säädökseen sen antamisen jälkeen tehdyt muutokset ja oikaisut yhdistetään säädökseen yhdeksi tekstiksi. Konsolidoitu lainsäädäntö

EU-lainsäädännön tiivistelmät ‑sivustolta löytyy  esitellään EU:n keskeinen lainsäädäntö, politiikka ja toiminta lyhyesti ja yleistajuisesti. Tiivistelmät on tarkoitettu suuren yleisön käyttöön, ja ne on jaettu 32 aihepiiriin EU:n toiminta-alojen mukaan.

Tiivistelmiä voi hakea myös hakulomakkeella

EU-lainsäädäntöä löytyy myös suomalaisista maksullisista tietokannoista.

Edilexissä olevan EU-lainsäädännön haun voi aloittaa täältä

Teksti: Ritva Juntunen