Pikku mangustit ja kuuleminen

– Setä viskaali, setä viskaali, kerro meille satu!

– Totta kai hyvät oik-yy-oot, mutta vain yksi, sitten teillä onkin jo kiire työelämään. No, satu alkaa näin: Olipa kerran kiltti, pieni mangustilauma, joka eli onnellista elämäänsä Isä Aurinkoisen hyvässä suojeluksessa. Mutta voi kauhistus. Eräänä päivänä Isä Au rakastui Pandorasta kotoisin olevaan prinsessa Helinä Kehitys-Uudistukseen (e Catastrofii), josta sitten tulikin rva Aurinkoinen-Kehitys-Uudistus, joka kuiskutteli Isä Aun korvaan kaikkea hupsua. Ja kun rakkaus on sokea, mutta ei valitettavasti kuuro, ryhtyikin Isä Au tekemään näiden kuiskeiden mukaan.

Ensin rva Aurinkoinen-Kehitys-Uudistus keksi, että kaikkea oli mangustien valtakunnassa liikaa. Paitsi työryhmiä (e komitea) ja veroja. Kaikkea piti siis vähentää. Esimerkiksi kaikenlaisia laitoksia.

Mutta ei hätää: se tehtiin huo-lel-li-sen suunnittelun perusteella. Ensin nimitettiin työryhmä, joka selvitteli asiaa, laati sisäisiä muistioita, pyysi lausuntoja (lausuntojen pyytäminen on tärkeä juttu) ja kuuli asiantuntijoita. Lopulta, kun aika oli kypsä ja määrärahat loppu, se antoi punnitun mietintönsä. Mietintö lähetettiin lausuntokierrokselle (lausuntokierros on tärkeä juttu). Lausunnoista tehtiin yhteenveto (lausuntoyhteenveto on tärkeä juttu), jossa kerrottiin niiden keskeinen viesti (eli se miten useimmat olivat olleet tyytyväisiä siihen, että olivat saaneet lausua ja että eri näkökohtia oli esitetty). Sitten annettiin hieman ajan kulua ja kysyttiin, mistä asianomaisen sektorin ministeri oli kotoisin ja lakkautettiin laitos jostain muualta. Ja jos, tämä oli harvinaista, laitosta ei ollut lakkautettavaksi, siirrettiin jokin toimiva laitos ministerin kotikuntaan. Mutta ei hätää! Tämänkin jälkeen asianosaisia kuultiin vielä (kuulluksi tuleminen on tärkeä juttu).

Tämän vaiheen lausuntopyyntöfraasipohja oli tämmöinen: ministeriö/hallitus/laitos (täydennä) varaa luuseripuljulle (täydennä) mahdollisuuden antaa lausuntonsa oheisesta (liitä) ­toteutussuunnitelmasta. Lausunnossa tulee erityisesti ottaa huomioon hankkeen taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset, suhde perustuslakiin, EU:n perustamisasiakirjaan, sitoviin ­ihmisoikeussopimuksiin ja ilmastonmuutokseen. Määräaika lausunnon antamiselle päättyy kahdentoista tunnin kuluttua tämän kirjeen postituksesta (muista toisen luokan frankeeraus). Palautusosoite kirjeen kääntöpuolella (kääntöpuolen mukaan liittäminen kielletty). Pääsääntöisesti kirjeen sai postittaa vain juhannuksen aatonaattona ja…

– Ihan tyhmä satu, me mennään pois.