Pitkäaikainen Lakimiesliiton vaikuttaja Erkki Ailio on poissa

Korkeimmassa oikeudessa jo toisessa polvessa

Erkki Ailio kuoli 29. maaliskuuta 2014 Helsingissä. Hän oli syntynyt 21. heinäkuuta 1922 Helsingissä. Isä Lauri Ailio (ent. Ax) oli myös juristi. Samoin kuin nuorempi veli Heikki Ailio.
Erkki Ailio suoritti ylioppilastutkinon 1941. Heti sen jälkeen hän osallistui jatkosotaan. Ylemmän oikeustutkinnon hän suoritti vuonna 1947 ja lainopin kandidaatin tutkinnon 1951. Varatuomarin arvon hän sai 1950. Vuonna 1964 Ailio väitteli oikeustieteen tohtoriksi teoksellaan “Esinekonfiskaatio Suomen rikosoikeudessa”.

Varsinaisen työuransa Ailio teki korkeimmassa oikeudessa vuodesta 1957 vuoteen 1992, jolloin hän jäi 70-vuotiaana eläkkeelle oikeusneuvoksen virasta. Myös hänen Lauri-isänsä oli toiminut korkeimmassa oikeudessa eri tehtävissä 1920–1932. Eduskunnan oikeusasiamiehen varamiehenä Lauri Ailio työskenteli 1933–1936.

Lakimiesliiton toimintaan Erkki Ailio osallistui jo opiskeluaikanaan vuonna 1946, jolloin hän oli Lakimiespäivän airueena. Liiton jäseneksi hän tuli seuraavana vuonna valmistuttuaan juristiksi.

Lakikirjan toimittajasta liiton puheenjohtajaksi

Lakimiesliittoon palkkalistoille Erkki Ailio tuli 1950-luvulla kahteenkin eri tehtävään. Vuonna 1954 Ailio valittiin Suomen Laki -teosten I osan toimittajaksi. Vuosina 1955–57 Ailio toimi Lakimiesliiton asiamiehenä. Lakimiesliiton hallituksessa Ailio oli hallituksen jäsenenä ,varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana vuosina 1971–79 sekä Lakimiesliiton puheenjohtajana vuosina 1980–88.

Pisimpään Lakimiesliiton tehtävissä Erkki Ailio toimi Suomen laki I -teoksen toimittajana. Mukaan hän tuli jo suunnitteluvaiheessa 1954 ja jatkoi aina vuoteen 1985 saakka.

Erkki Ailion isä Lauri oli aikaisemmin toiminut Suomalaisen Kirjallisuusseuran kustantaman lakikirjan toimittajana vuosina 1927–1940. Erkki Ailion ensimmäisenä työnä oli suunnitella Suomen

Laki I -teokseen uusi systematiikka, joka on vieläkin pääosin käytössä. Suomen aikaisemmissa lakikirjoissa oli noudatettu kronologista järjestystä, joka koettin hankalaksi käyttää.

Jäsenten puolesta

Jos Ailion pitkäaikaista toimintaa Lakimiesliiton eri tehtävissä pitäisi kuvata parilla asiaryhmällä, ne olisivat jäsenten edunvalvonta ja oikeuspolitiikka.

Ailion ansiona on pidetty Lakimiesliiton kehittämistä jäsenistön eduista huolehtivaksi ammattijärjestöksi.

Ailio edusti näkemystä, jonka mukaan Lakimiesliiton tulee jäsenkunnan etuja puolustaessaan tarvittaessa turvautua kaikkiin laillisiin keinoihin, myös työtaisteluun.

Ailion puheenjohtajakaudella vuonna 1982 liiton sääntöihin kirjattiin ensimmäisen kerran sana työtaistelu.

Oikeustieteen tohtorina Ailiolle oli luontevaa, että hän kykeni nopeasti perehtymään erilaisiin oikeuskysymyksiin. Lakikirjan toimitustyöstäkin oli hyötyä.

Erkki Ailio muistetaan henkilönä, joka tuli toimeen kaikkien kanssa ja jonka kanssa kaikki tulivat toimeen. Tiukoissakaan tilanteissa häntä ei nähty huonotuulisena tai ärtyneenä.

Teksti: Ritva Juntunen
Kuva: Sanna Liimatainen