Poliisilakimiehet r.y. on kokoaan suurempi vaikuttaja

Miksi yhdistys on olemassa?

Tuemme jäsentemme ammatillisia, palkkauksellisia ja muita yhteisiä pyrkimyksiä. Haluamme ylläpitää näihin liittyviä sekä myös oikeudellisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia etuja. Eli toimintamme on keskeisimmin edunvalvonnallista, minkä lisäksi vaikutamme myös oikeuspoliittisesti lähinnä lausuntojen kautta.

Vaikutamme myös oikeuspoliittisesti lähinnä lausuntojen kautta.

Millaista toiminta on?

Meistä voi sanoa, että olemme pieni yhdistys, mutta monessa mukana.

Kokomme vuoksi toteutamme operatiivista edunvalvontatoimintaamme luottamusmiesjärjestelyineen Poliisihallinnon Päälliköt ja Asiantuntijat ry:n eli PolPan kautta, jonka taustayhdistys olemme yhdessä Suomen Nimismiesyhdistyksen kanssa. PolPan kautta vaikutamme myös virkaehtosopimusneuvotteluissa.

Toinen merkittävä yhteistyöjärjestömme on PUSH ry eli Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö. Olemme mukana myös Suomen Poliisin Urheiluliitto ry:ssä eli SPULssa, Poliisin tuki ry:ssä ja Suomen Poliisilehden Kustannusosakeyhtiössä.

Suurin tapahtumamme on perinteisesti ollut vuosikokous vuosikokousillallisineen.

Suurin tapahtumamme on perinteisesti ollut vuosikokous vuosikokousillallisineen, jonka yhteydessä järjestetään yleensä myös PolPan, PUSH ry:n ja Suomen Nimismiesyhdistyksen vuosikokoukset. Yleensä vuosikokouspaikkakunnalla on ollut myös kaupungin vastaanotto.

Lausuntoja annamme tavallisesti joko PolPan tai PUSH ry:n kautta.

Mitä yhdistys antaa jäsenelle?

Jäsen saa kauttamme edunvalvonnallista turvaa ja tukea erilaisiin tilanteisiin omassa työelämässään. Toimimme sen hyväksi, että jäsenistömme asema, arvostus ja palkkaus kehittyisivät suotuisaan suuntaan.

Toimimme sen hyväksi, että jäsenistömme asema, arvostus ja palkkaus kehittyisivät suotuisaan suuntaan.

Jokainen Poliisilakimiesten jäsen on automaattisesti myös PolPan jäsen. Jäsenemme saavat tiedotteita ajankohtaisista asioista niin meiltä kuin Polpasta ja kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Suomen poliisilehti ja poliisiurheilu -julkaisun.

Miten toimintaan pääsee mukaan?

Ottamalla yhteyttä yhdistyksen sihteeri Kari Pakaseen tai puheenjohtaja Janne Ylijärveen. (Yhteystiedot jutun lopussa.)

Terveiset jäsenyydestä kiinnostuneelle

Tervetuloa tiiviiseen ja keskustelevaan joukkoon vaikuttamaan asioihin! Olemme hyvin edustettuina niin organisatorisesti kuin maanlaajuisesti, mutta uusia mielipiteitä, näkemyksiä ja näkökulmia tarvitaan.

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Janne Ylijärvi.