Poliisille oikeus tarkastaa nuoria

Marraskuun alusta lähtien poliisi on voinut tarkastaa alle 18-vuotiaan mukana olevat tavarat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, jos on todennäköisiä syitä epäillä nuoren pitävän hallussaan alkoholia. Tarkastus ei saa loukata henkilökohtaista koskemattomuutta. Uusilla alkoholirikoksia koskevilla säännöksillä halutaan puuttua alaikäisten alkoholin hallussapitoon. Rangaistavaa on myös tarjota alle 18-vuotiaalle alkoholia siten, että hän juopuu siitä. Teko katsotaan alkoholirikkomukseksi, josta seuraa sakkoa. Jos teko vaarantaa lapsen terveyttä, siihen sovelletaan rikoslain pahoinpitelyä koskevia säännöksiä. Jatkossa alkoholirikkomuksista säädetään alkoholilaissa ja alkoholirikoksista rikoslaissa. Uutena rikosnimikkeenä otetaan käyttöön alkoholijuoman markkinointirikos. Rikosvastuuseen joutuu, jos mainostaa alaikäiselle mietoa alkoholijuomaa tai syyllistyy väkevän alkoholijuoman alkoholilain vastaiseen mainontaan.