Poliisin laillisuusvalvontaa täsmennettävä

Poliisiin kohdistuvaa sisäistä valvontaa selvittäneen työryhmän mukaan olisi perusteltua määritellä nykyistä tarkemmin poliisin sisäinen laillisuus­valvonta. Työryhmän mukaan sisäisestä laillisuusvalvonnasta, sen toimintamuodoista ja toimivaltuuksista tulisi säätää laissa. Poliisi­rikosten tutkintajärjestelmän tutkinnanjohtajana toimivan syyttäjän keinot ja resurssit on varmistettava, ja sisäinen laillisuusvalvonta tulisi järjestää mahdollisimman riippumattomasti. Työryhmä suosittaa myös muiden virkamiesten laillisuusvalvontaa koskevan säädöstarpeen arviointia.

Sisäisellä laillisuusvalvonnalla tarkoitetaan erilaisia järjestelyjä ja menettelyjä, joiden tavoitteena on edistää sisäasiainhallinnolle annettujen tehtävien toteutumista sekä ylläpitää ja vahvistaa luottamusta ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan lainmukaisuuteen.

Asian tiimoilta järjestettiin asiantuntijoiden ja sidosryhmien kuuleminen ja avoin kansalaiskuuleminen Otakantaa.fi-palvelussa. Tulosten perusteella havaittiin muun muassa se, että laillisuusvalvontaa koskevaa­ tietoisuutta ja tiedonkulkua on lisättävä.

Työryhmän raportti oli esiselvitys. Mahdollista jatkotyöskentelyä varten sisäasiainministeriön verkkosivuilla luettavissa olevaan raporttiin on kerätty laajasti muita artikkeleita ja tutkimusta.

Poliisin valvonta ja vastuu korostuvat erityisesti sen takia, että poliisilla on mahdollisuus käyttää voimakkaita perus- ja ihmisoikeuksiin puuttuvia keinoja ja laajaa harkintavaltaa. Sisäministeri Päivi Räsänen pitää raporttia tärkeänä keskustelunavauksena ja uskoo, että sen ­pohjalta käytävä keskustelu tuo lisää näkökulmia poliisin ja viranomaisten laillisuusvalvonnan tuleviin kehityssuuntiin.