Poliisin resurssit operatiiviseen toimintaan

Sisäministeriössä on aloitettu hallitusohjelman lin­jausten mukaisesti poliisin pitkän aikavälin resursseja koskevan kokonaissuunnitelman valmistelu. Suunnitelman tavoitteena on turvata poliisipalvelut koko maassa.

Sisäasiainministeri Päivi Räsäsen mukaan poliisin taloudelliseen haasteeseen vastataan tehostamalla toimintaa. Poliisin hallintorakenteen uudistaminen saatetaan loppuun siirtämällä henkilöstön painopistettä hallinnosta ja johtamisesta operatiiviseen toimintaan.

Poliisin säästötavoitteet on jaksotettu usealle vuodelle. Hallitusohjelman kirjaus säilyttää poliisien määrä tämän vuoden tasolla on ministerin mukaan haastava tehtävä.