Poliisin todellinen rahapula!

Poliisi on esiintynyt viime aikoina julkisuudessa tavanomaisesta poiketen, ainakin jos tilannetta verrataan muutamien vuosien takaiseen.

Silloin poliisi ei ”saanut” moittia julkisesti määrärahojen riittämättömyyttä. Nyt poliisi on monessa yhteydessä ja monesta eri suusta kertonut, että sille luvassa olevat lähivuosien määrärahat eivät riitä niin hyvän ja kattavan toiminnan ylläpitämiseen kuin poliisiorganisaatio katsoisi välttämättömäksi.

Se on kuta kuinkin kaikkien tiedossa, että elämme nyt myös Suomessa vaikeita taloudellisia aikoja. Miksi poliisin pitäisi saada enemmän? Myös monilla muilla sektoreilla olisi lisärahalle runsaasti käyttökohteita.

Asiaa pitänee lähestyä aivan arkipäiväisistä lähtökohdista. Mitä vaikutuksia kunkin organisaation määrärahojen leikkauksilla olisi yhteiselle hyvinvoinnille ja millä aikajänteellä?

Poliisin keskeinen tehtävä on suorittaa erilaisia hälytystehtäviä. Tehtäviä, jotka vaihtelevat vakavuudeltaan ja sijainniltaan melkoisesti. Arkipäiväisimpiä ovat erilaiset järjestyshäiriöt ja pahoinpitelyt, rattijuoppoudet, omaisuusrikokset ja kolarit. Nykyiselläänkin tehtäviä joudutaan panemaan tärkeysjärjestykseen, sillä kaikkiin tapauksiin ei riitä partiota lähetettäväksi. Sen kokevat konkreettisesti poliisin saapumista turhaan odottavat kansalaiset. Tällä hetkellä saattaa kestää yli tunnin saapua viidenkymmenen kilometrin päähän poliisiasemasta, vaikka tehtävä olisi kiireellinenkin.

Lisäksi poliisilla on aina silloin tällöin erityisen suuria ja vaativia hälytystehtäviä. Niiden ohella on monia muita tehtäviä, kuten yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoa, erilaista tutkintaa, liikennevalvontaa ja lupahallintoa. Lisäksi pitäisi pystyä panostamaan uusiin asioihin, kuten järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaan sekä sosiaaliseen mediaan. Poliisin
toimialalle on ominaista, että turvallisuuden tason säilyttäminen on monin verroin helpompaa ja halvempaa kuin ”käsistä lähteneen” tilanteen palauttaminen normaaliksi.

Yhden poliisimiehen kouluttaminen kestää yli kaksi vuotta ja maksaa noin satatuhatta euroa. Nyt vailla poliisivakanssia on noin kaksisataa koulutettua. Kahden vuoden kuluessa valmistuu useita satoja lisää suuren eläkepoistuman varalle koulutettuja, koska muutama vuosi sitten ei osattu ennakoida määrärahojen näin suurta vähenemistä. Tänä vuonna aloittaa vain sata opiskelijaa.

Pahimmillaan jatkossa ollaan tilanteessa, jossa koulutetut työllistyvät muille aloille ja vapautuviin virkoihin ei saadakaan pitkään aikaan osaavaa henkilöstöä, kun perehdyttäminenkin vie aikansa. Se tarkoittaisi valtakunnan sisäisen turvallisuuden todella merkittävää ja pitempikestoista heikkenemistä. Sitä emme varmaankaan kukaan halua!