Poliisin toimivaltuuksiin täsmennyksiä

Poliisilakiin ehdotetaan nykyistä täsmällisempiä ja kattavampia säädöksiä poliisin toimivaltuuksista ja poliisitoiminnassa noudatettavista periaatteista. Eduskunnalle annetun esityksen mukaan tarkennuksia tulevaan lakiin olisi tulossa muun muassa salaisten tiedonhankintakeinojen käyttöedellytyksiin. Esimerkiksi jos peitetoiminnalla saatua tietoa olisi tarkoitus käyttää oikeudenkäynnissä syyllisyyttä tukevana selvityksenä, tuomioistuin ratkaisisi, ovatko peitetoiminnan edellytykset olemassa.

Salaisia tiedonhankintakeinoja voitaisiin käyttää rikosten estämiseen lähes samoilla edellytyksillä, kuin niitä voidaan käyttää rikosten selvittämiseen. Peitetoiminnan lähtökohtana tulevassa laissa olisi, ettei peitetoimintatehtävässä toimiva poliisi saa tehdä rikosta eikä aloitetta rikoksen tekemiseen. Rikollisryhmän toimintaan osallistuessaan peitetoimintatehtävässä oleva poliisi voisi hyvin tarkasti määritellyin edellytyksin vaikuttaa ryhmän toimintaan. Edellytyksenä olisi, että rikos tehtäisiin muutenkin, eikä se aiheuta vaaraa tai vahinkoa.