Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoimintaan uusi laki

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoimintaa säädellään jatkossa lailla. Laki antaa selkeän oikeudellisen pohjan jo vakiintuneelle, niin sanotulle PTR-yhteistyölle. Laki tulee voimaan 1.1.2010.

Lailla säädellään poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta rikoksentorjunnassa, valvontatoiminnassa ja kansainvälisessä yhteistyössä. PTR-viranomaiset voivat jatkossa perustaa yhteisen tiedonhankinta- ja tutkintaryhmän rikoksen estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi. PTR-viranomainen voi myös perustaa vakavaa rikollisuutta koskevaa yksittäistä rikostorjuntatehtävää varten rikosanalyysirekisterin ja antaa rekisteriin käyttöoikeuden toiselle PTR-viranomaiselle.

Lailla ei muuteta PTR-viranomaisten toimivaltuuksia. Tietyissä tilanteissa PTR-viranomainen voi kuitenkin suorittaa toiselle PTR-viranomaiselle kuuluvia tehtäviä tämän pyynnöstä. Laissa säännellään lisäksi tilojen, välineistön ja henkilöstön luovuttamisesta toisen PTR-viranomaisen käyttöön.