Politik och juridik

Anita Westerholm och Daniel Sazonov

Både Daniel Sazonov från Helsingfors och Anita Westerholm från Raseborg kandiderade för första gången i kommunalvalet och båda överraskades av sin framgång i valet. Sazonov fick 947 röster och Westerholm 371 röster. Båda gick klart igenom i sin hemkommun.

– Målet var att gå igenom, så man kan inte vara annat än nöjd, säger de nya fullmäktigeledamöterna glatt. – Det känns fantastiskt att så många har skrivit mitt nummer på sin röstsedel och trott på mig, tillägger Westerholm.

Både hos Sazonov och Westerholm föddes glöden för påverkande redan i grundskolan då de verkade i elevkåren. Viljan att påverka och delta var också orsaker att ställa upp i kommunalvalet.

För Sazonov är politiken en passion. Erfarenheten som ordförande för Finlands Gymnasistförbund och som ordförande för Samlingspartiets ungdomsförbund har lärt honom mycket om beslutsfattande och påverkande. Sazonov berättar att hans styrka är just passionen för politik och förmågan att få till stånd förändringar.

– Det viktigaste är passionen, viljan att föra saker framåt och förmågan att få saker gjorda, sammanfattar han.

Daniel valde Samlingspartiet på grund av värderingarna. Frihet, ansvar och bildning hör till de viktigaste värdena för Daniel och genom Samlingspartiet upplever han att han bäst kan påverka dessa temana.

Anita å andra sidan valde SFP för att partiet jobbar för en levande tvåspråkighet i Finland, men också för att partiet har en förnuftig ekonomisk politik och är liberalt. I partiet finns också plats för många olika slags åsikter. Man accepterar att alla i partiet inte är av samma åsikt i alla frågor.

 

Politiken öppnar dörrar

Sazonov anser att politik och juridik passar bra ihop då många frågor, åtminstone på den offentliga sidan, kretsar kring lagstiftningen.
– Politik och juridik borde ses som två sidor av samma mynt, säger Sazonov.

Politisk aktivitet ger nya färdigheter och är ett bra sätt att skapa nätverk. – Det finns mera fördelar än nackdelar med politisk aktivitet, säger Westerholm.

Det är klart att en politiker inte kan fungera som domare då han eller hon har rollen av en lagstiftare. Det här är en viktig gränsdragning, som följer direkt ur lagstiftningen.

Anita och Daniel började studera juridik just på grund av de mångsidiga möjligheterna. Framtidens karriärdrömmar är ännu öppna för båda.

– Jag vill jobba med uppgifter som har samband med politiken. Känslan av att jag vill jobba med politik har förstärkts hela tiden, säger Daniel om sina karriärplaner.

Anita vill påverka sin omgivning också i framtiden, men några klara planer har hon inte ännu.

– Jag har ännu tre år av studier kvar, så det hinner ännu hända mycket. Jag gillar tanken om att alla dörrar ännu är öppna, berättar Anita om sina planer.

 

Välgrundade beslut och känslighet

Anita Westerholm vill som politiker fatta välgrundade beslut och vara modig också då det fattas beslut om svåra saker. Westerholm vill också vara lätt tillgänglig för kommunens invånare.

– Jag hoppas att kommunens invånare tar kontakt med mig i såväl stora som små frågor, säger Westerholm.

Daniel Sazonov anser att en politikers viktigaste egenskap är en viss samhällelig känslighet. Man måste ha förmågan att förstå olika människors olika livssituationer samt förstå sig på de olika känslolägena som råder i samhället.

– Som politiker är det också viktigt att kunna bygga samarbete och göra kompromisser, säger Sazonov.