Porkkanaa, ei keppiä

Kansalaisten mielestä parhaat keinot työurien jatkumiseen löytyvät työhyvinvoinnin kehittämisestä. Suomalaisten halukkuuteen jatkaa työssä pidempään vaikuttavat kaikkein eniten työn mielekkyys (85 prosenttia), mahdollisuudet vaikuttaa työaikajärjestelyihin (77 prosenttia), lomapäivien lisääminen (74 prosenttia) ja johtamistapojen parantaminen (70 prosenttia).

Vähiten halukkuutta työurien pidentämiseen lisäävät suomalaisten mielestä osa-aikaeläkkeen poistaminen (11 prosenttia), työttömyysturvan heikentäminen eli niin sanotun työttömyyseläkeputken poistaminen (13 prosenttia) ja eläkekertymän heikentäminen (29 prosenttia).

Sen sijaan lähes puolet suomalaisista on sitä mieltä, että keppiä käyttämällä vähennetään työntekijöiden halua jatkaa työssä pidempään. Eniten halua pidempiin työuriin vähentäisivät osa-aikaeläkkeen lopettaminen (47 prosenttia), eläkekertymän heikentäminen (48 prosenttia) ja työttömyysputken poistaminen (33 prosenttia).

Tiedot käyvät ilmi Akavan, SAK:n ja STTK:n TNS Gallupilla teettämästä tutkimuksesta.