Positiivista luottorekisteriä harkittava vielä

Oikeusministeriön teettämän selvityksen mukaan luotto­tietojen käsittelyä koskevan kansallisen lain­säädännön muutoksista olisi syytä pidättäytyä toistaiseksi. Muutoksen­ mukaan kuluttajien kaikki luotot ja mahdollisesti muutkin tiedot hänen taloustilanteestaan voitaisiin kerätä rekisteriin jatkossa, kun nykyisin Suomessa ­kerätään vain negatiivista luottotietorekisteriä esimerkiksi maksuhäiriömerkinnöistä.

Lainsäädännön kehittämistä puoltavia seikkoja ovat selvityksen mukaan informaatiotasapainon edistäminen luottosuhteissa, luottotietotoiminnan kehitys ja yli­velkaantumisen seuranta. Lakimuutoksia vastaan sen sijaan on henkilötietojen suojan merkityksen kasvu, henkilö­luottotietojen muuttunut asema osana kuluttajasuojan sääntelyä sekä luotto­tietojen käsittelyn ja hallinnoinnin ongel­mallisuus.

Selvityksen mukaan olisi hyvä odottaa EU:ssa valmisteilla olevien henkilötietoasetuksen, asuntoluottodirektiivin ja tietoturvallisuusdirektiivin valmistumista ennen kansallisen lainsäädännön muutoksia.