Principer för ansvars­fulla juridiska tjänster kan avhjälpa kroniska arbetstids­problem

Blogit ja kolumnit
22.09.2021 • Jore Tilander

Juristers orimliga och olagliga arbetstider är enligt flera undersökningar ett rentav kroniskt problem. Även media har lyft fram problemet. Senast i våras blev slitet inom den juridiska branschen stort uppslaget i Helsingin Sanomat.

Ämnet väckte också livlig debatt vid förbundets delegationsmöte i maj. Jag har följt debatten i ett par decennier, och tonen har sällan varit lika enhällig: det måste bli en ändring i situationen.

Lika klart är att det inte enbart hjälper med lagstiftning om arbetstiden. Konkreta problem förblir till exempel i stor utsträckning dolda för Juristförbundet, eftersom det praktiskt taget är omöjligt för enskilda anställda att ta upp arbetstidsproblem som gäller dem själva.

Det är praktiskt taget omöjligt för enskilda anställda att ta upp arbetstidsproblem som gäller dem själva.

Så vad göra? En möjlig lösning skulle kunna vara att tolka rimliga arbetstider som en del av arbetsgivarnas ansvarsfullhet. Och en bra drivkraft för ansvarsfullhet är kundernas krav.

Juristförbundet har i början av september tillsammans med externa experter på företagsansvar startat ett projekt som ska utreda möjligheten att skapa ansvarsprinciper som gäller arbetstiden för branschen. Förutom arbetsgivare som erbjuder juridiska tjänster skulle också kunder som köper tjänster förbinda sig till dessa principer.

Är det möjligt att skapa ansvarsprinciper som gäller arbetstiden för branschen?

Vi vill engagera anställda och arbetsgivare i planeringen av principerna, men också företag som köper juridiska tjänster.

Vi vill utreda om det går att skapa sådana konkreta principer för ansvarsfulla juridiska tjänster som skulle ingå i uppdragsavtalet mellan kunden och tjänsteleverantören.

Principerna i sig skulle också gå att tillämpa på uppdrag inom den offentliga sektorn.

Vi är väl medvetna om att det är en utmaning att skapa sådana principer och få olika parter att förbinda sig till dem. Men vi vill utmana oss själva och aktörer inom branschen.

Huvudsyftet är att skapa nya principer och tillämpa dem på en bred front. Om detta inte lyckas, kan vi ännu bättre än tidigare analysera orsakerna som vi har observerat att ligger bakom hindren.

Läs mer.

Jore Tilander, verksamhetsledare, jore.tilander@lakimiesliitto.fi