Puhelintiedoksianto käräjäoikeuksissa käyttöön

Puhelintiedoksianto otettiin kesäkuun alussa käyttöön yleisenä tiedoksiantotapana kaikissa yleisissä tuomioistuimissa. Tarkoituksena on vähentää henkilökohtaisen haastemiestiedoksiannon käyttöä erityisesti riidattomissa velkomusasioissa.

Tuomioistuimet voivat toimittaa kutsun oikeudenkäyntiin tai muun tiedoksiannon asianosaiselle tai todistajalle puhelimitse. Riidattomassa velkomusasiassa voidaan puhelimitse antaa tiedoksi myös haaste. Puhelintiedoksiannosta lähetetään vastaanottajalle kirjallinen vahvistus. Myös sähköpostin ja muiden sähköisten välineiden käyttöä tiedoksiannoissa laajennetaan.