Puhelintiedoksianto korvaamaan haastemiestä

Puhelintiedoksiantoa ehdotetaan otettavaksi käyttöön yleisenä tiedoksiantotapana kaikissa yleisissä tuomioistuimissa. Tarkoituksena on erityisesti vähentää henkilökohtaisen haastemiestiedoksiannon käyttöä riidattomissa velkomusasioissa. Esityksen tavoitteena on tiedoksiannon tehostuminen oikeudenkäynneissä.

Tiedoksiannolla tarkoitetaan tuomio­istuinten toimittamaa kutsua oikeudenkäyntiin tai muuta asianosaiselle tai todistajalle toimitettavaa asiakirjaa. Riidattomassa velkomusasiassa voitaisiin puhelimitse antaa tiedoksi myös haaste. Puhelintiedoksiannosta lähetettäisiin vastaanottajalle kirjallinen vahvistus. Myös sähköpostin ja muiden sähköisten välineiden käyttöä tiedoksiannoissa laajennettaisiin.

Asianosaisten asemaa tiedoksiannoissa vahvistettaisiin. Tiedoksiannon voisi hoitaa nykyistä useammin myös asianosaisen asiamies tietyin rajoituksin. Kutsu hovi- oikeu­den pääkäsittelyyn voitaisiin lähettää asianosaisen ilmoittamaan osoitteeseen myös silloin, kun asianosainen on määrätty saapumaan henkilökohtaisesti.

Ehdotetut lait tulevat voimaan keväällä 2010.