Pulma ja ratkaisu: Työntekijän henkilökohtaiset päivitykset somessa

Jäsenen pulma:

Lakimiesliiton jäsen oli tehnyt sosiaaliseen mediaan yksityiseltä some-tililtään julkaisun, jonka sisältö oli kuvattu ja julkaistu viikonloppuna. Jäsenen työnantaja pyysi häntä poistamaan julkaisun, koska se ei työnantajan mielestä ollut organisaation arvojen mukainen.

Työsuhdeneuvonnan ratkaisu:

Jäsen otti yhteyttä Lakimiesliiton työsuhdeneuvontaan ja kysyi, voiko työnantaja pyytää työntekijän yksityisellä some-tilillä julkaistun julkaisun poistamista. Työsuhdeneuvonnan juristi Maria Färkkilä otti asian käsiteltäväkseen.

Färkkilän mukaan tapauksessa ovat vastakkain työntekijän sananvapaus ja yksityisyyden suoja sekä työntekijän lojaliteettivelvoite työnantajaansa kohtaan.

Vapaa-aika ei lähtökohtaisesti kuulu työnantajan määräysvaltaan. Työntekijän lojaliteettivelvollisuus velvoittaa työntekijää kuitenkin pidättäytymään työnantajalle haitallisista toimista myös vapaa-ajallaan. Käytöksessä tulisi huomioida työnantajan intressit.

Työntekijän sananvapautta puolestaan rajoittaa kielto ilmaista salassa pidettäviä ja luottamuksellisia tietoja, muistuttaa Färkkilä.

Työntekijän lojaliteettivelvollisuus velvoittaa työntekijää pidättäytymään työnantajalle haitallisista toimista myös vapaa-ajallaan.

Ongelmalliseksi sosiaalisessa mediassa julkaistut kuvat ja kommentit tekevät niiden pysyvyys ja mahdollinen hallitsematon leviäminen esimerkiksi ruutukaappausten avulla. Sosiaalisen median sisältö on aina julkista ainakin tietyille piireille.

Vaikka työntekijä ilmoittaisikin sosiaalisen median tilinsä olevan yksityinen ja siellä julkaistavien kirjoitusten olevan hänen omia mielipiteitään, työnantajankin maine voi vahingoittua, jos julkaisun sisältö on työnantajan tavoitteiden vastainen tai sille haitallinen.

Merkitystä on myös sillä, missä asemassa työntekijä organisaatiossa toimii. Johtavassa asemassa olevan henkilön mielipiteet mielletään helpommin koko hänen edustamansa yhteisön näkemyksiksi.

Johtavassa asemassa olevan henkilön mielipiteet mielletään helpommin koko hänen edustmansa yhteisön näkemyksiksi.

– Kynnys puuttua työntekijän somejulkaisuihin ja siten sananvapauteen tulisi kuitenkin olla korkea ja aina perusteltu. Ehdottomien kieltojen ja rajoitusten sijaan työpaikoilla kannattaisikin yhdessä sopia henkilöstön kanssa, uuden yt-lain vuoropuhelua korostavassa hengessä, selkeät ja kaikkien helposti saatavilla olevat sosiaalisen median pelisäännöt, Färkkilä vinkkaa.