Pykälä ry:n 75-vuotishistoria julkistettiin

Edita Publishing Oy:n kustantama, oikeustieteen tohtori Mia Korpiolan kirjoittama yli 400-sivuinen teos kertoo Pykälän ja oikeustieteen opiskelijoiden tarinan viime vuosisadan alkupuolelta lähtien. Teoksen julkistamista on edeltänyt 3,5 vuotta kestänyt projekti, ja tilaisuudessa nähtiinkin tyytyväisiä ilmeitä lukuisten hankkeessa mukana olleiden ihmisten kasvoilla.

– Onhan se todella hienoa nähdä työnsä tulokset vihdoinkin kansien välissä, iloinen Mia Korpiola toteaa.

– Erityisesti viime vuosi on mennyt enimmäkseen tämän projektin parissa, ja lopputulos on toivottavasti lukijoiden mielestä onnistunut.

Myös Pykälän historiatoimikunnan puheenjohtajana toiminut, Suomen Lakimiesliiton oikeuspoliittisena asiamiehenä työskentelevä Mikko Salo huokui tyytyväisyyttä.

– Lähdimme historiatoimikunnan kanssa hakemaan tälle projektille lopputuloksena kirjaa, joka olisi sekä mukaansatempaava kertomus Pykälän ja sen jäsenten vaiheista että tieteelliset mitat täyttävä tutkimus siitä, miten ympäröivässä yhteiskunnassa vallalla olevat aatteet ja virtaukset ovat vaikuttaneet Pykälän toimintaan ja päinvastoin. Mielestäni Mia on saavuttanut toimikunnan asettamat tavoitteet erinomaisesti.

Julkistamistilaisuus keräsi paikalle myös lukuisia entisiä pykälistejä juhlistamaan ainejärjestö–alma materinsa historiaa. Joukossa olivat muiden muassa KHO:n presidentti Pekka Hallberg, Asianajajaliiton puheenjohtaja Riitta Leppiniemi sekä useita nykyisiä ja entisiä tiedekunnan professoreita. Pykälän inspehtori, historiatoimikunnassa jäsenenä toiminut professori Urpo Kangas oli erittäin iloinen siitä, että monen suomalaisen vaikuttajan ”kasvattajaseura” on saanut historiansa kansien väliin.

– Vaikka tämä on Pykälä ry:n historia, kumpuaa yhdistyksen toiminta kuitenkin aina ihmisistä. Teos onkin ennen kaikkea entisten ja nykyisten oikeustieteen opiskelijoiden, pykälistien, historia.

Ei mikään juristien sisäpiirijuttu

Ystäviä, politiikkaa ja oikeustieteen opintoja -teos kertoo Pykälän tarinan 1930-luvun sotaa edeltäneiden lamavuosien aikana perustetusta, vanhempien opiskelijoiden kerhosta nykyiseksi, lähes 2000-jäseniseksi ainejärjestöksi, jonka toiminnan volyymi hakee laajuudessaan ja monipuolisuudessaan vertaistaan suomalaisessa ylioppilaselämässä.

– Monelle nykypykälistille historia-teoksen lukeminen on varmasti silmiä avaava kokemus. Meille opiskelijoille on todella hyödyllistä tietää, mistä tämä kaikki on lähtöisin ja mitä reittiä olemme tulleet tähän hetkeen, Pykälän hallituksen puheenjohtaja Tuomas Rytkönen toteaa. Hänellä itsellään on erityinen suhde Pykälän lähihistoriaan: Nykyisen puheenjohtajan vanhemmat nimittäin tapasivat toisensa Pykälässä. Tuomaksen isä Kari Rytkönen toimi vuonna 1981 Pykälän hallituksen puheenjohtajana ja on kirjoittanut Pykälän 50-vuotishistoriikin. MB Rahastoissa partnerina työskentelevä vanhempi Rytkönen oli myös 75-vuotishistoriatoimikunnan jäsen.

– Uskon, että tätä kirjaa luetaan kiinnostuneesti myös juristipiirien ulkopuolella, Kari Rytkönen sanoo ja jatkaa:

– Pykälässä on vuosikymmenten varrella vaikuttanut iso joukko opiskeluaikojensa jälkeenkin merkittävissä tehtävissä toimineita ihmisiä. Tämänkin johdosta teos varmasti kiinnostaa laajaa lukijakuntaa.

Juristien sisäpiirijuttuna Pykälän 75-vuotishistoriaa ei pidä myöskään Mia Korpiola:

– Vaikka kirja kertookin ennen kaikkea tulevista juristeista ja heidän pyörittämästään yhdistyksestä, oli toimikunnan alusta asti minulle antama ohjenuora se, että teoksen tulee peilata Pykälän toimintaa ympäröivän yhteiskunnan ja yliopiston tilanteeseen ja mahdollisesti löytää sieltä syitä ja seurauksia Pykälän tapahtumille.

Kerhosta konserniksi

Korpiola piirtää historian sivuilla lukijalle mielenkiintoisen kuvan Pykälän kehityskaaresta. Yhdistys syntyy sotaa edeltäneinä lamavuosina eräänlaisena lainopin ylioppilaiden poliittisesti neutraalina vastareaktiona osakunnissa vallinneelle Akateeminen Karjala -seura-vetoiselle yltiönationalismille. Kerho-Pykälän alkutaipaleen ja vaikeiden sotavuosien jälkeen Pykälästä kehkeytyy etujärjestö-Pykälä, joka pyrkii voimakkaasti vaikuttamaan opintojen kehittämiseen tiukoinkin äänenpainoin.

Sitten alkaakin ylioppilastoiminnan voimakas puoluepolitisoitumisen kausi, mikä heijastui myös Pykälän toiminnassa etenkin 1970-luvulla. Puolue-Pykälä muuntautuu 1980-luvun alkupuolelta lähtien pikkuhiljaa nykyiseksi konserni-Pykäläksi, jonka toimintaa on pystytty jatkuvasti laajentamaan ennen kaikkea onnistuneella valmennuskurssitoiminnalla hankitun varallisuuden voimalla.

Tulevaisuus näyttää valoisalta

– Pykälän tarina on äärimmäisen kiehtova ja se jatkuu tietysti edelleen. Viimeisen 25 vuoden aikana on tapahtunut paljon, joten on mielenkiintoista nähdä, mitä Pykälän satavuotishistoriaan jonain päivänä kirjoitetaan, Korpiola pohtii.

Vuonna 2000 Pykälän hallituksen puheenjohtajana toiminut Mikko Salo suhtautuu Pykälän tulevaisuuteen luottavaisin mielin.

– Pykälä on ollut menestys monella mittarilla mitattuna, ja vaikka johtavat virkailijat vaihtuvatkin vuosittain, osaavat juristiopiskelijat ajatella yhdistyksensä tulevaisuutta myös pitkällä tähtäimellä.

Ja vaikka yhdistys muuttuukin, yksi asia ei tunnu muuttuvan. Entiset Pykälä-aktiivit tuntuvat muistelevan järjestöään ja ennen kaikkea siellä luotuja, elämän läpi kestäviä ystävyyssuhteita aina yhtä vilpittömällä lämmöllä.

Pykälä ry:n 75-vuotishistoriateosta Ystäviä, politiikkaa ja oikeustieteen opintoja – Pykälä ry 1935–2010 (429 s.) voi ostaa: Pykälä ry, Mannerheimintie 3 B, 5. kerros, (auki ti-to klo 11:30-16:30), meri.ahtela@helsinki.fi Edita Publishing Oy, www.edita.fi/netmarket, asiakaspalvelu, puh. 02045005 Hyvin varustetut kirjakaupat Kirjan hinta on 50 euroa, Pykälä ry:n opiskelijajäsenille 40 euroa.