Raamiratkaisu myös valtuuskunnan aiheena

Suomen Lakimiesliitossa ylintä päätösvaltaa käyttää valtuuskunta, joka kokoontui 28. marraskuuta Helsingissä. Päätös­asioiden lisäksi kokouksessa kuultiin Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) lakiasiainjohtajan Hannu Rautiaisen erinomainen alustus työmarkkinoiden ajankohtaisista kysymyksistä. Rautiainen oli paikalla EK:n toimitusjohtajan Mikko Pukkisen sijaisena, sillä raamiratkaisun loppumetrien neuvottelut estivät Pukkisen osallistumisen valtuuskunnan kokoukseen.

Rautiainen korosti, että kaavailtu raamiratkaisu on EK:n näkökulmasta varsin kallis. Yli kahden prosentin palkankorotukset ovat korkeita, jos lähitulevaisuudessa Suomen talous ei kasva lainkaan tai kasvu on hyvin niukkaa. Rautiainen viittasi lukuisiin synkkiin talousennusteisiin. Muutos on ollut nopea ja näkymät ovat muuttuneet siitä tilanteesta, missä hallitusohjelmaa laadittiin.

Hyvääkin uudessa mallissa toki on. Raamiratkaisu, jota ei EK:n mielestä pidä missään nimessä kutsua TUPOksi, on enimmäkseen prosenttilinjainen. Tämä on EK:n tavoitteiden mukaista, sillä näin palkkasuhteet eivät pääse painumaan kasaan. Palkkasuhteiden oikaisu olisi yrityksille kallista. Rautiainen totesi, että prosenttilinjaa on EK:n lisäksi vaatinut Akava.

Raamiratkaisua laadittaessa muutamat sopimuksen yksityiskohdat aiheuttivat suuria vaikeuksia. Kertaerää vaadittiin maksettavaksi niillekin, jotka eivät saa palkkaa – esimerkkinä pitkillä vapailla olevat työntekijät. Tähän EK ei voinut suostua ja kustannuksiltaan vähämerkityksellinen kysymys vaikeutti neuvotteluja. Toinen kiistakapula oli kolmen päivän koulutusoikeus, jonka tulkinnasta työntekijä- ja työnantajapuolella oli hyvin erilainen käsitys. Yleisökysymyksenä tiedusteltiin koulutusoikeuden kohdentumista määräaikaisille työntekijöille, joista suuri osa on nuoria. Rautiainen vastasi, että kysymys on vaikea ja vaatii erillisen selvityksen.

Päätösasioita ja identiteettiprojektin arviointia

Valtuuskunta päättää toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Toimintasuunnitelmaa hyväksyttäessä painotettiin puheenvuorossa sosiaalisen median hyödyntämistä täysimääräisesti liiton uutena viestintäkanavana. Talousarvioon ei kokousväellä ollut huomauttamista.

Eniten valtuuskuntaa puhututti liiton identiteettiprojekti mainosmateriaaleineen. Perusteellisen ja rikkaan keskustelun jälkeen voitiin todeta, että vuonna 2011 alkanut projekti jatkuu myös vuonna 2012 täydessä laajuudessaan. Liiton on oltava aktiivinen ja herätettävä keskustelua, sillä ilman aktiivista otetta kaikkia potentiaalisia jäseniä ei kyetä puhuttelemaan.

Valtuuskunnan keskeinen tehtävä on hyväksyä hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäseniksi vuosiksi 2012–2013 valittiin (suluissa varajäsen) Taina Hakkarainen (Pia Sandvik), Jarmo Hyvärinen (Jari Pouttu), Tuija Turpeinen (Pasi Oikkonen) ja Jyri Terämaa (Inga Korpinen). Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtajana vuonna 2012 jatkaa kihlakunnansyyttäjä Harri Lindberg. Hänen varajäsenensä on Antero Rytkölä. Hallituksen jäseninä alkaneen vuoden ajan jatkavat Pekka Jäntti (Jyrki Sarkkinen), Satu Karhunen (Une Tyynilä) ja Pekka Liesivuori (Teuvo Sarin).