Rahaa siviili-, rikos- ­ ja perusoikeuden hankkeisiin

uroopan komission projektirahoitusta on parhaillaan haettavissa oikeudellisen yhteistyön edistämiseen siviili-, rikos- ja perusoikeuden alalla. Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yliopistot, tutkimuslaitokset ja -instituutit, oikeus- ja hallintoviranomaiset sekä kansalaisjärjestöt koulutukseen, selvitysten ja tutkimusten tekemiseen sekä seminaarien ja kampanjoiden järjestämiseen. Haettavina on sekä hanke- että toiminta-avustuksia.

Edellytyksenä rahoitukselle on, että hankkeessa on mukana toimijoita vähintään kahdesta EU:n jäsenmaasta tai EU-jäsenyyttä hakeneesta maasta. Omaa rahoitusta on oltava vähintään 20 prosenttia. Minimiavustus on 75 000 euroa.

EU:n perusoikeuksien ja kansalaisuuden, rikosoikeus- ja siviilioikeusohjelmien yhteinen tavoite on edistää EU:n jäsenmaiden välistä oikeudellista yhteistyötä. Näiden kolmen ohjelman hankeavustuksiin on vuosille 2011–2012 budjetoitu noin 58 miljoonaa euroa ja toiminta-avustuksiin noin kahdeksan miljoonaa euroa.

Rahoitusta myönnetään vain ei-kaupallisiin hankkeisiin.

Parhaillaan ovat haettavina myös kaikkien oikeusalan ohjelmien toiminta-avustukset. Rahoitusta voivat hakea erilaiset järjestöt ja yhdistykset. Hakijaorganisaatiolla tulee olla toimintaa vähintään kymmenessä EU-maassa. Hakuaika päättyy tammikuun lopussa.