Rahankeräyslaki uudistuu

Rahankeräyslakia ollaan muuttamassa siten, että jatkossa luvansaaja­yhteisön ei tarvitse olla toiminnaltaan yksinomaan yleishyödyllistä. Muutoksen myötä yliopistoilla ja kirkoilla olisi oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä. Jatkossa rahankeräysluvan voisivat saada yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt ilman lupaharkintaa rajaavaa yksinomaisuusvaatimusta.

Nykyisellään rahankeräysluvan voi saada Suomessa rekisteröity yhteisö tai säätiö, jolla on pelkästään yleishyödyllinen tarkoitus. Muutoksen tavoitteena on helpottaa kaikkien rahaa keräävien yhteisöjen asemaa rahankeräysluvan saajina. Keräyksellä hankitut varat tulisi kuitenkin käyttää edelleen yksinomaan toimintaan, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus.

Lainmuutoksen myötä yliopistoille tulisi oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä, joista saadut varat tulisi kohdentaa perinteisiin sivistysyliopiston tehtäviin. Esityksessä ehdotetaan, että kirkkojen hiippakunnilla olisi oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä yleishyödylliseksi­ toiminnaksi katsottavan kirkollisen hyväntekeväisyys­työn eli diakoniatyön rahoittamiseksi. 

Rahankeräyslakiin tehdään samalla muutamia muitakin täsmennyksiä ja teknisiä muutoksia. Lakimuutoksen taustalla on järjestötoiminnan muutos, jonka myötä rahankeräyslain nykyinen muoto on käynyt epätarkoituksenmukaiseksi.