Rahanpesun torjunta tiukentumassa

Rahanpesun torjunta on tehostumassa. Rahanpesurikoksen yhdeksi tekotavaksi ollaan lisäämässä rikoksella hankittujen varojen hallussapito hyötymistarkoituksessa. Eduskunnalle annetun esityksen mukaan rahanpesusta voitaisiin tuomita myös yritys tai yhteisö, jos se törkeästä huolimattomuudesta osallistuu rahanpesutoimiin.

Rahanpesulla tarkoitetaan rikollisesta toiminnasta lähtöisin olevien varojen siirtämistä esimerkiksi liiketoimintaan niin, että rahojen todellinen alkuperä peitetään.

OECD:n rahanpesun vastainen työryhmä (FATF) on arvostellut Suomea siitä, että niin sanottu itsepesu ei ole Suomessa rangaistavaa. Itsepesussa kysymys voi olla esimerkiksi siitä, että jos pankkiryöstäjä käyttää anastamansa rahat, pitäisikö hänet tuomita törkeän ryöstön lisäksi myös rahanpesusta. Oikeusministeriö onkin asettanut työryhmän pohtimaan, pitäisikö rangaistavuuden alaa laajentaa koskemaan itsepesua.