Rahanpesusääntely työn alle

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on tarkistaa, vaatiiko rikoslain rahanpesua koskeva sääntely muutoksia.

OECD:n yhteydessä toimiva rahanpesun vastainen työryhmä on todennut, ettei Suomen rikoslaki kokonaan täytä sen antamia suosituksia. Laki ei esimerkiksi kata kaikkia rahanpesun muotoja, kuten omaisuuden hankkimista tai hallussapitoa.

Työryhmän toimikausi päättyy ensi helmikuussa.

Rahanpesu on rikoksella hankittujen varojen alkuperän häivyttämistä siten, että rahat vaikuttavat laillisesti hankituilta. Rahanpesu kriminalisoitiin vuonna 1994 ja se säädettiin omaksi rikosnimikkeekseen vuonna 2003.