Rahapeleihin 18 vuoden alaikäraja

Alaikäisten suojelemiseksi pelihaitoilta arpajaislakiin lisätään rahapelien yleinen 18 vuoden ikäraja. Rahapeliyhteisöjen lisäksi valvonta kuuluu asiamiesten ja raha-automaattien käyttöä varten tilan luovuttaneiden tehtäviin. Valvonnan laiminlyönti voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Arpajaislain muutokset tulevat voimaan 1.10.2010. Raha-automaattien 18 vuoden alaikäraja tulee kuitenkin voimaan vasta 1.7.2011.