Rahapelien yksinoikeus vahvistuu

Rahapelitoiminnan yksinoikeusjärjestelmä vahvistuu Suomessa. Muodollisesta toimilupajärjestelmästä siirrytään lakisääteisten yksinoikeuksien järjestelmään. Yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen on valtion kokonaan omistamilla Veikkaus Oy:llä, julkisoikeudellisella Raha-automaattiyhdistyksellä ja hevosjalostus- ja raviurheilujärjestöjen keskusjärjestön kokonaan omistamalla Fintoto Oy:llä. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2012.

Arpajaislain muutoksilla ehkäistään rahapelitoimintaan liittyviä rikoksia sekä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Muutoksilla varmistetaan myös yleishyödyllisen kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä.