Rahoitusalalle ratkaisu työtaistelulla

Kiitos kaikille Lakimiesliiton rahoitusalalla työskenteleville jäsenille osallistumisesta painostustoimenpiteisiin, joiden ansiosta ylemmät toimihenkilöt pystyivät puolustamaan työsuhde-etujaan.

Merkittävä saavutus akavalaisille ylemmille toimihenkilöille oli niin sanotun kriisilausekkeen torjuminen. Kriisilauseke oli työnantajan keskeinen tavoite työehtosopimusneuvottelujen aikana; lauseke olisi antanut työnantajalle mahdollisuuden yksipuolisesti alentaa palkkoja.

Ylempien toimihenkilöiden osalta tavoitteissa edistyttiin myös joissakin työehtosopimuksen tekstikysymyksissä:
• 6 päivän palkallinen isyysvapaa
• yhteyshenkilöjärjestelmän eli akavalaisten YTN-liittojen jäsenten henkilöstöedustajajärjestelmän laajentuminen ja yhteyshenkilön tiedonsaantioikeuden laajentuminen
• päivärahamäärityksistä poistettiin kuntaraja
• tarkennettiin palkkakeskustelupotin määräytymistä ja palkkakeskustelun yhteydessä työnantajalta saatavia tietoja.

Työehtosopimuksen mukaan 1.1.2010 maksetaan rahoitusalalla 0,65 prosentin suuruinen yleiskorotus, vähintään kuitenkin 18,50 euroa. Palkkakeskustelun perusteella 1.6.2010 jaettavan erän suuruus on 0,95 prosenttia.

Rahoitusalan työehtosopimus on voimassa 30.9.2011 saakka. Vuosien 2010 ja 2011 palkankorotuksista neuvotellaan syksyllä 2010.