Rahoitusmarkkinavero uhkaa työeläkkeitä

Euroopan komission ehdottama rahoitusmarkkinavero uhkaa sekä viedä työpaikkoja Suomesta että nostaa työeläke­maksuja. Akavan mukaan työeläkemaksuihin kohdentuu riittävästi nousupaineita jo muutoinkin ikääntymis­kehityksemme takia. Rahoitusmarkkinaveron vaikutus­ nostaisi työnantajien ja työn­­tekijöiden työeläkemaksuja noin 0,8 prosenttiyksikköä palkoista.

Komission ehdotuksen mukaan laina- ja osakekaupan arvosta sekä johdannaiskaupasta perittäisiin veroa. Vero koskisi myös lakisääteisiä työeläke­varoja sijoittavia suomalaisia työeläke­vakuuttajia. Vero vähentäisi eläkesijoitusten­ tuottoja ja lisäisi siten työeläkemaksun nousupaineita enti­sestään.

Ehdotettu rahoitusmarkkinavero kohdistuisi suoraan eläkevarojen hoitoon. Veron tuotto menisi Euroopan unionin budjettiin, joten Suomen lakisääteiseen työeläke­turvaan kuuluvia varoja siirrettäisiin näin EU:lle. Kaavaillun rahoitusmarkkinaveron kustannusvaikutus olisi koko lakisääteisessä työeläkevakuutuksessa 450–530 miljoonaa euroa.

Akava painottaa, että rahoitusmarkkinavero voi toteutua vain globaalisti, G20-tasolla tai vähintään niin, että se koskee koko EU:ta. Muuten se rankaisee Suomen työeläkevaroja liian ankaralla kädellä.