Raija Toiviainen Lakimiespäivään: Maailmanrikokset koskevat myös Suomea

Mikä on aiheesi lakimiespäivässä ja millaista keskustelua toivot sen herättävän?

Puhun kaukana Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuneista rikoksista ja terrorismista syyttäjän näkökulmasta. Kerron miten Suomen viranomaisten lainkäyttövalta ulottuu näihin maailmanrikoksiin. Esitän vastauksia myös siihen, onko Suomella velvollisuus toimia ja miten näitä rikoksia ylipäätään on tarkoituksenmukaista selvittää ja käsitellä Suomessa.

Päivän teema on Suomi 100. Mitä suomalaisuus sinulle merkitsee?

Suomalaisuus merkitsee minulle rauhaa, turvallisuutta ja vapautta. Suomalaisuus tarkoittaa myös koulutusmahdollisuuksia, tasa-arvoa sekä mahdollisuutta toteuttaa itseään ja unelmiaan.  Myös puhdas luonto merkitsee minulle paljon. Haluan nauttia luonnosta ja vietän mahdollisimman paljon aikaa ulkona.

Mikä on tärkeintä juuri nyt oikeuselämässä ja yksityiselämässä?

 Rikosasiat tulevat yhä vaativimmiksi ja edellyttävät syyttäjältä hyvin monipuolista osaamista, joten osaamisen kehittäminen on jatkuvaa. Supistuva rahoitus pakottaa tehostamaan toimintaa entisestään ja miettimään yhä uudestaan, miten asioita voisi tehdä vielä paremmin.

On kuitenkin muistettava, että palvelemme kansaa ja meidän on pidettävä huolta oikeusvaltioperiaatteista ja perus- ja ihmisoikeuksista. Laadusta ei saa tinkiä määrän kustannuksella. Yhteiskunnan on taattava lainkäyttöviranomaisille riittävät resurssit.

Yksityiselämässä tärkeintä ovat perhe ja terveys. Perheeni, lapsuuteni perhe mukaan lukien, on voimanlähteeni.

Ma. valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on toiminut syyttäjänä muun muassa Ruandan kansanmurha -jutussa. Hän esiintyy Lakimiespäivässä  6.10. Tule kuulemaan hänen esityksensä ”Maailmanrikokset ja terrorismi – syyttäjän näkemyksiä taistelusta rankaisemattomuutta vastaan.”

Katso koko Lakimiespäivän ohjelma.