Raiskausrangaistusten tiukentaminen sai kannatusta

Raiskausrikoksia koskevan lainsäädännön muutostarvetta pohtineesta oikeusministeriön arviomuistiosta on valmistunut lausuntotiivistelmä.

Muistio lähetettiin keväällä lausunnolle. Sen ehdotusten mukaan muun muassa nykyistä useammat seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavat teot tulisi rangaista raiskauksena. Uudistus merkitsisi rangaistusten tiukentamista.

Oikeusministeriö pyysi ehdotuksista lausunnon 42 eri viranomaiselta, organisaatiolta ja asiantuntijalta. Lausuntoja saapui 28.

Kaikki ehdotukset saivat tuen selvältä enemmistöltä lausunnonantajia. Eräät lausunnonantajat esittivät kuitenkin muistion ehdotuksia pidemmälle meneviä uudistuksia, toiset puolestaan kriminalisointien rajaamista verrattuna ehdotettuun. Lausunnonantajista 11 kannatti ehdotuksia sellaisinaan.

Hankkeeseen liittyvistä jatkotoimista päätetään ministeriössä syksyn aikana.