Rakkaudesta työhön

Blogit ja kolumnit
15.08.2018 • Jaana Meklin

Työelämän murroksesta on puhuttu jo pitkään. Raja-aidat työn ja vapaa-ajan, palkkatyön ja yrittäjyyden välillä kaatuvat, työpaikat ja työntekemisen muodot muuttuvat. Muutokset vaikuttavat luonnollisesti myös juristin työhön – mobiililaitteiden ja digitaalisten työkalujen ansiosta työtä voi tehdä missä ja milloin tahansa.

Nopeasti etenevät muutokset ja kiireiset aikataulut haastavat hyvinvointia ja jaksamista, vaikka työ on monelle intohimo ja motivaation lähde.

Lakimiesliitto tukee jäseniään muutoksissa ja työelämän arjessa. Työelämään voidaan vaikuttaa työlainsäädännön kautta, mutta myös edistämällä jäsenten tietoisuutta hyvinvointiin ja jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä.

Liiton työmarkkinatutkimus osoittaa vuodesta toiseen, että työajat venyvät ja läikkyvät myös vapaa-ajalle. Työhön liittyviä yhteydenottoja tulee myös lomilla ja iltaisin. Todellisten työtuntien määrää lisää myös se, että puolet lakimiehistä ilmoittaa matkustavansa työasioissa säännöllisen työajan ulkopuolella. Suurimmalla osalla matka-aikaa ei korvata tai sen katsotaan sisältyvän peruspalkkaan.

Liiton tutkimuksen mukaan valtaosa lakimiehistä kokee ainakin ajoittain työstressiä ja työuupumusta.

Lakimiesliitto kantaa huolta jäsentensä hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Valmisteilla oleva työaikalaki lisää mahdollisuuksia erilaisiin työaikajoustoihin, joista voi olla hyötyä sekä työntekijöille että työnantajalle. Joustot lisäävät myös työntekijän omaa vastuuta työaikojen seuraamisesta ja omasta jaksamisesta huolehtimisessa.

Työaikojen pituus vaikuttaa merkittävästi jokaisen hyvinvointiin ja terveyteen sekä kykyyn löytää ratkaisuja työn haasteisiin. Väsynyt tekee enemmän virheitä, ja innovatiivisuus ja tuottavuus kärsivät. Työ kuormittaa aivojamme enemmän kuin uskommekaan. Siksi työstä on välillä pidettävä taukoa ja annettava aivojen palautua. Pitkät työajat tutkitusti lisäävät myös kroonisten sairauksien riskiä.

Väsynyt tekee enemmän virheitä, ja innovatiivisuus ja tuottavuus kärsivät.

Runsas matkustaminen työasioissa kuormittaa, ja siksi siitä palautumiseen pitäisi olla riittävästi aikaa. Uudessa työaikalaissa työajan ulkopuolella tapahtuvaa matka-aikaa ei edelleenkään lueta työajaksi. Työnantajan velvollisuus on ehkäistä työajan ulkopuolella tapahtuvaan matkustamiseen liittyvää liiallista rasitusta työturvallisuuslain määrittelemällä tavalla.

Työturvallisuuslaki ei valitettavasti ole aiemminkaan ollut riittävän tehokas väline matkustamisesta aiheutuvan kuormituksen ehkäisyssä. Vastuulliset työnantajat ottavat asian kuitenkin jo nyt vakavasti. Työpaikoille voidaan ja olisi suositeltavaa luoda omat pelisäännöt ja parhaat keinot myös matkustuksesta aiheutuvan kuormituksen lievittämiseksi.

Tämän lehden ilmestyttyä suurin osa on jo palannut työn ääreen kesälomalta. Toivottavasti kaikilla on ollut lomalla mahdollisuus sekä fyysiseen että psyykkiseen palautumiseen ja lepoon. Syksyn myötä Lakimiesliitto järjestää paljon hyviä koulutuksia. Tiedossa on esimerkiksi koulutusta uudesta työaikalaista.

Tervetuloa mukaan kuulemaan tarkemmin, mitä uutta laki sisältää ja miten se vaikuttaa juristin työhön.