Rasismi- ja viharikokset

Rasistisia rikoksia koskevat rangaistussäännökset uudistuivat kesäkuun alusta. Rangaistuksen koventamisperusteita täsmennetään, jotta niitä voidaan tähänastista laajemmin soveltaa myös muihin viharikoksiin. Uusi laki selventää myös internetin keskustelupalstojen ylläpitäjien vastuuta rasistisesta ja muusta vihakirjoittelusta.

Rikosta pidetään rasistisena silloin, kun teko kohdistuu ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määräytyvään ryhmään tai sen jäseneen.