Rasismiin reagoitava nopeasti

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson puhui oikeus- ja sisäasioiden neuvoston epävirallisessa kokouksessa rasismin ja suvaitsemattomuuden torjumisen tärkeydestä EU:ssa. Henrikssonin mukaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden on reagoitava nopeasti muukalaisvihan ja suvaitsemattomuuden kasvuun eikä avoimen rasistisia järjestöjä tai puolueita tule sallia.

Ministeri osoitti huolensa talouskriisin vaikutuksista rasismiin ja suvaitsevaisuuteen. Hän totesi, että EU:n uskottavuuden säilyttämiseksi sekä kansalaisten että unionin ulkopuolisten silmissä on tärkeää, että EU:ssa kehitetään keinoja esimerkiksi ihmisarvon kunnioittamisen ylläpitämiseksi ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseksi.

Euroopan komissio laatii loppuvuonna selvityksen rasismin torjuntaa koskevan EU:n puitepäätöksen täytäntöön­panosta jäsenmaissa. Ministeri Henriksson korosti, että lainsäädännön riittävyyttä ja täytäntöönpanoa on seurattava ja arvioitava jatkuvasti. Hän huomautti myös, että lainsäädäntötoimet eivät yksin riitä, sillä ihmisten mieliin ja asenteisiin pitäisi kyetä vaikuttamaan.