Rätt på internet för surfande jurister

Webben har i dag vuxit till en aldrig tidigare skådad global kommunikationskanal och handelsplats. Det okontrollerade flödet av information och varor kan föra med sig många kontroversiella situationer där rättigheter och skyldigheter inte alltid går hand i hand. Jurosam.net kom till i augusti 2000 för att bringa ljus över rättsliga frågor i webbdjungeln. Portalen samlar värdefull juridisk information och relaterade debatter som florerar på webben.

Jurosam står för juridik och samhälle, eller jurist och samhällsmedborgare på nätet. Men man behöver inte vara en lagens man för att ha nytta av portalen, utan den kan tjäna som informationskälla för alla med en nyfikenhet inför allehanda juridiska frågor som gäller webben och medier. Portalen samlar mer än 1 300 länkade dokument kring allt från IT-juridik, ansvar, avtal och handel på nätet, till personlig integritet, kopiering och varumärken, från en svensk och internationell synvinkel. Bakom portalen står svenska juristen Elizabeth Isitt som sammanställt det frodiga informationspaketet. Isitt erbjuder även juridisk rådgivning eller undervisning i medie- eller immaterialrätt på Jurosam.

Vem har rätten på sin sida?

Makt och rätt är ett av huvudtemana för portalen. Förutom grundläggande internationell och svensk juridisk samhällsinformation, listas också länkar till organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna. Vid sidan av Amnesty, JO och FN-konventionen lyfts handikappades, homosexuellas och konsumenters rättigheter fram. Mångkulturalitet, jämställdhet och medborgerliga demokratiska rättigheter på nätet tillför sajten ytterligare en dimension.

Vad kan du till exempel göra om någon har spritt osanna, kränkande uppgifter om dig på webben eller i medierna och du söker upprättelse? Eller om det i myndighetstexter slunkit med konfidentiella personuppgifter om dig som publicerats på nätet? Mängder av varierande frågor besvaras och debatteras på Jurosam.

Yttrandefrihet och integritet på arbetsplatsen är en annan brännhet tvistefråga. En del arbetsgivare vill övervaka sina anställda och mäta deras prestationer genom att följa med trafiken på företagets telefoner och datorer. Andra vill även bevaka personalens rätt att uttala sig inför massmedierna. Men var går gränsen? Och vad kan du ta dig till om arbetsgivaren vill säga upp dig efter ett uttalande i pressen?

Yttrandefrihet i nöd och lust

Varje sekund byter ett fascinerande antal varor och tjänster ägare på nätet. Därutöver förekommer en ständig ström av information och reklam. Falska porrannonser förnedrar oskyldiga kvinnor som porträtteras, medan namngivna lärare poängsätts av sina elever. Någon skriver om grannens nattliga äventyr i sin blogg, medan en annan publicerar mindre smickrande och kanske till och med manipulerade bilder från klassfesten. En tredje laddar ohejdat ner musik och filmer från internet, medan en fjärde säljer varor som inte existerar. Medierätt och immaterialrätt utgör huvudtema nummer två på jurosam.net, med länkar till otaliga diskussioner, redogörelser och lagstiftning för vad man får och inte får göra på webben och i media. Yttrandefrihet och fri handel i all ära, men på nätet är tyglarna lösa och kontrollen svår.

Andra vanliga internetrelaterade brott utgörs av datavirus, dataintrång och bedrägerier. Varje år krävs till exempel flertalet personer på pengar för tjänster de inte beställt och har inkassokrav på halsen utan någon som helst grund i verkligheten. Länkarna på Jurosam utgör en uppsjö av incidenter och knepiga fall, och deras lösningar.

Kontroversiella debatter

De mest aktuella och uppmärksammade debatterna kring webben och media finns också samlade på Jurosam. Fanatiska hatsidor mot judar på internet, dagstidningar som publicerar namn och fotografier på brottslingar och alkoholreklam i media är bara några exempel på kontroversiella frågor som gett upphov till livlig debatt. En av de stora frågorna handlar om var gränsen för yttrandefriheten ska gå och varför. Hur stor kontroll ska myndigheterna utöva på medborgarnas internetanvändning? Hur ska myndigheterna komma åt att stänga anonyma sajter med förbjudet innehåll och lyckas åtala deras upphovsmakare? Och ska debattsidor som uppdateras i realtid kunna stängas på grund av kränkande inlägg?

Immaterialrättsligt skydd och piratism utgör en annan brännhet fråga. Jurosam länkar till de största svenska och utländska upphovsrättskritiska bloggarna, med löpande kommentarer kring olika rättsfall.

En ny webbkultur

Jurosam lyfter inte bara fram rättsliga frågor, utan också webbkultur. Internetåldern har skapat en helt ny kultur i sig med allt från hackers till Napster, medborgare i cyberdemokratin och nya sociala gemenskaper på nätet. Möjligheterna för gemene man att göra sig hörd är större än någonsin. Bloggar utgör en viktig politisk kommunikationskanal till exempel i diktaturer utan pressfrihet. I fråga om webbkultur länkar Jurosam bland annat till en handbok som getts ut av Reportrar utan gränser, som lär politiskt oppositionella att blogga. Handboken lär ut hur bloggaren kan finna sin publik, få bra placering i sökmotorer och framförallt blogga anonymt.

En undersida kring webbdesign och -verktyg utgör körsbäret på kakan på Jurosam. Här är det bara att välja och vraka mellan allt från html-kurser och webbdesignskolor. Råd och tips erbjuds också för hantering av e-post, spam och ovälkommen nätreklam. Den som vill ladda ner film, musik och dataprogram får hjälp av Jurosam att göra det gratis, och framför allt – utan att bryta mot lagen.