Rättegångs­kost­naderna skrämmer finländarna

Blogit ja kolumnit
09.04.2019 • Jore Tilander

Enligt en undersökning gjord av Taloustutkimus på uppdrag av Juristförbundet är 45 procent av finländarna, på grund av höga kostnader, rädda att försvara sina rättigheter i domstol.

Rättsskyddsförsäkringarnas svaga skydd har engagerat juristerna under flera år, i vissa fall under flera decennier. Under vårvintern utredde Jurist­förbundet via Taloustutkimus hur väl finländarna känner till rättsskyddsförsäkringarna och deras försäkringsskydd. I enkäten deltog 1 000 personer.

Endast hälften av deltagarna uppgav att de har en giltig rättsskyddsförsäkring, medan 25 procent uppgav att de saknar försäkring.

Resultaten visade att oron är befogad: Endast hälften av deltagarna uppgav att de har en giltig rättsskyddsförsäkring, medan 25 procent uppgav att de saknar försäkring. Återstående 25 procent svarade att de saknar försäkring och inte vet vad en rättsskyddsförsäkring är.

Vetskapen om försäkringsskyddet är svag även bland dem som har tecknat en rätts­skyddsförsäkring.

Endast en tredjedel av dem som hade tecknat en rättsskyddsförsäkring sade sig veta till vilket belopp försäkringen täcker eventuella rättegångskostnader. Av dessa kände endast en tiondel till att maximiersättningen är 8 500 euro (denna summa är det vanligaste maximibeloppet). En betydande del av enkätdeltagarna antog att deras försäkringsskydd är betydligt högre än 8 500 euro.

Kostnaderna upplevs sär­skilt skrämmande i barnfamiljer.

Undersökningen visade att finländarna har svag beredskap att försvara sina rättigheter och att omkring hälften är rädda för de höga rättegångskostnaderna. Kostnaderna upplevs sär­skilt skrämmande i barnfamiljer.

Juristförbundets undersökning uppmärksammades stort i media i början av mars som en del av kampanjen Rätten till­hör alla. Den offentliga diskussionen
ökar vetskapen om försäkringsbristerna och främjar för­hoppningsvis utvecklingen av de aktuella försäkrings­produkterna.