Rätten till trygghet i arbetslivet är en del av jämlikheten

Blogit ja kolumnit
18.09.2023 • Tuula Linna

Under den förra regeringen utarbetades en redogörelse över jämställd­hetspolitiken som drar upp riktlinjerna för jämställd­heten mellan könen på lång sikt i syfte att göra Finland till ett föregångsland inom jämställd­het. Finland är på fjärde plats i EU:s jämställdhets­bedömning efter Sverige, Danmark och Nederländerna. Vår gemensamma mål är fortsättningsvis att ta en ledande plats i denna bedömning.

Utöver jämställdhet i arbets- och familjelivet ska likabehandling främjas även på andra områden, till exempel i fråga om tillgången till utbildning och användningen av den utbildning man fått. Tillgången till rättigheterna och de övriga principerna för rättsstaten ska också genom­föras på lika villkor, oberoende av förmögenhet.

Den nuvarande regeringen har publicerat ett meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering. Akava, som hörts vid beredningen av meddelandet, understryker betydelsen av lagstiftning, konkreta åtgärder och människornas attityder.

”För att samhället ska bli mer rättvist måste vi främja mångfalden och icke-diskrimineringen i arbetslivet och ingripa i hatretorik”, konstaterar Akavas ordförande Maria Löfgren.

För att samhället ska bli mer rättvist måste vi främja mångfalden och icke-diskrimineringen i arbetslivet och ingripa i hatretorik.

Enligt regeringsprogrammet har alla rätt att känna sig trygga och må bra i Finland. Men kan en domare, åklagare, advokat, utsökningsman eller polis som gör sitt jobb känna sig trygg om hen kan utsättas för outhärdliga riktade trakasserier när som helst? Och vågar medierna utföra sitt samhällsuppdrag och forskare publicera sina forsknings­resultat med lugn i sinnet i dagens samhälle?

Vi behöver ett program av samma typ som programmet för skolfreden som tryggar att alla får utföra sitt arbete i fred.

Vi behöver ett program av samma typ som programmet för skolfreden som tryggar att alla får utföra sitt arbete i fred. Programmet ska sikta på att skapa ett psykiskt, fysiskt och socialt tryggt arbetsliv.

Ordförande för Juristförbundet, tuula.linna@helsinki.fi