Rättsvård med hörselskydd?

Blogit ja kolumnit
17.12.2019 • Antero Rytkölä

Inom justitieförvaltningen pågår som bäst en uppdatering av det så kallade arbetsmiljö- och lokalkonceptet. Lokalförnyelsen innebär i praktiken reduktion av redan bristfälliga verksamhetsutrymmen och förpassning av experter till ”moderna allaktivitetslokaler”.

Förnyelsen skulle medföra en avsevärd utrymmesminskning för dem som arbetar inom justitieförvaltningen och till och med avskaffande av individuella arbetspunkter.

Den tilltänkta förnyelsen motiveras naturligtvis med digitalisering och inbesparingar. Inrättandet av ”allaktivitetsutrymmen” blir lätt lika kostsamt som byggandet av störningsfria arbetsrum. Digitaliseringen ger nog nya arbetsredskap, men den avlägsnar inte behovet av koncentration.

Förnyelsens pris är sjunkande arbetseffektivitet och utdragna processer.

Modellen är tagen från andra förvaltningsrenar, där resultaten och erfarenheterna inte har varit särskilt imponerande. Det handlar faktiskt om en viktig samhällsfråga: Vill samhället inte erbjuda sina anställda lämpliga verksamhetsutrymmen?

Vill vi att fullt upptagna experter anslår dyrbar arbetstid till att leta efter lediga arbetspunkter? När experten till slut hittar en ledig arbetspunkt kan han eller hon kanske ta på sig hörselskydd och ge sig i kast med krävande utredningar av exempelvis mordfall eller familjetragedier!

Utöver arbetsron handlar det även om sekretess. Juristförbundet och dess medlemsorganisationer inom justitieförvaltningen har bett om dataombudsmannens utlåtande gällande tryggandet av klienternas integritet och dataskydd i lokalförnyelsen.

Enligt vår uppfattning realiseras inte kraven i dataskyddslagen och EU:s dataskyddsförordning i de tilltänkta allaktivitetslokalerna så som biträdande justitiekanslern förutsätter av TE-byråerna i sina beslut (OKV/116/1/2012 – 18.10.2013 och OKV/976//1/2010 – 10.07.2011).

Antero Rytkölä, Juristförbundets styrelseordförande, antero.rytkola@lakimiesliitto.fi