Reilu työnantaja -tunnus tuo kilpailuetuja

Reilu Työnantaja -tunnus on myönnetty tähän mennessä viidelle pääasiassa asianajoalalla toimivalle työnantajalle. Myös merkittävästi lakimiehiä työllistävä julkishallinnon toimija tai järjestö voi hakea tunnusta.

Saadakseen Reilu työnantaja -leiman työnantajan on noudatettava Lakimiesliiton määrittelemiä työsuhteissa noudatettavia periaatteita, jotka sisältävät 12 kohtaa. Kysymys on reilun ja tasapuolisen työpaikan perusasioista, kuten siitä, että työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti, työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta huolehditaan ja että työntekijät perehdytetään kunnolla.

Jos Reilu työnantaja -merkki luovutetaan, työnantaja myös sitoutuu pitämään kiinni periaatteista.

Ennen luvan saamista periaatepaperin sisältämät asiat käydään kohta kohdalta läpi. Jos Reilu työnantaja -merkki luovutetaan, työnantaja myös sitoutuu pitämään kiinni periaatteista. Sitoutuminen tarkoittaa, että periaatteita noudatetaan lakimiesten ja lakimiesopiskelijoiden rekrytoinnissa ja työsuhteissa niin kauan kuin työnantaja haluaa käyttää Reilu työnantaja -leimaa.

Tunnustus myönnetään Lakimiesliiton arvioinnin jälkeen. Käytännössä yhdessä keskustellen arvioidaan, ovatko työnantajan toimintatavat sellaisia, että periaatteet toteutuvat jo käytännössä. Tarvittaessa voidaan myös yhdessä pohtia, miten työpaikan käytäntöjä voidaan kehittää, jotta leiman myöntöedellytykset täyttyvät.

Reilu työnantaja -tunnusta voi käyttää rekrytoinnissa.

Reilu työnantaja -tunnusta voi käyttää rekrytoinnissa. Tunnuksen luomasta työnantajamielikuvasta on hyötyä rekrytoitaessa uusia työntekijöitä. Työpaikat, joissa lakimiesten on hyvä olla töissä ja joissa heidän oikeuksiaan kunnioitetaan ja jaksamisesta pidetään huolta, ovat haluttuja työpaikkoja.

Viilo-Vainio-Schön sai Reilu työnantaja -merkin

Uusin Reilu työnantaja -merkin saanut asianajoitoimisto on Töölössä sijaitseva toimisto Viilo-Vainio-Schön, joka haki Reilu työnantaja -merkkiä keväällä 2018.

– Lähetin Lakimiesliittoon hakemuksen, jota sitten selvitettiin ja tarkastettiin, että varmasti täytämme kaikki nämä vaatimukset, kertoo asianajaja Esa Schön.

– Asiat olivat meillä jo ennestään hyvällä mallilla. Asiat, joita reilulta työnantajalta vaaditaan ovat tavallaan itsestäänselvyyksiä, jotka pitäisivät olla kunnossa kaikilla, mutta kyllä me olemme myös pyrkineet kehittämään työoloja. Tarjoamme esimerkiksi henkilöstölle mahdollisuuksia koulutukseen ja pidämme työsuhteen ehdot sellaisina, että meillä on hyvä olla töissä.

Asiat, joita reilulta työnantajalta vaaditaan ovat tavallaan itsestäänselvyyksiä, jotka pitäisivät olla kunnossa kaikilla.

Tärkeä motivaatio hakea merkkiä oli Scönin mukaan se, että merkkiä voi käyttää rekrytoinneissa.

– Pyrimme olemaan kilpailukykyinen työnantaja, jotta ihmiset haluavat tulla meille töihin ja pysyä meillä töissä. Ajatuksemme oli siis alusta alkaen myös se, että merkkiä voi käyttää kilpailtaessa parhaista tekijöistä.

Työntekijät kiinnittävät yhä suuremmassa määrin huomiota työoloihin sekä työn ja vapaa-ajan väliseen suhteeseen.

– Uskon, että työnhakijoille tärkeintä on yhä työn sisältö, että työ on mielenkiintoista, mutta yhä suurempi merkitys on työsuhteen ehdoilla, esimerkiksi sillä, korvataanko ylityöt, jos joutuu tekemään pitkää päivää. Meillä tietenkin korvataan työaikalain mukaisesti. Jos tulee ylitöitä tehtyä, siitä saa korotetun palkan tai vapaata.

Scön myös muistuttaa, että asianajotoimistot ovat palvelualan yrityksiä.

– Sen verran on tullut luettua liiketaloutta ja henkilöstöhallintoa että tiedän, kuinka tärkeää palveluyrityksessä on, että henkilöstö on motivoitunutta ja sitoutunutta työnantajaan.

Uskon myös asiakkaiden arvostavan sitä, että työntekijöillä on asiat hyvin.

Schönin mukaan myös asiakas huomaa motivoituneen ja hyvin kohdellun työntekijän.

– Uskon, että myös asiakkaat arvostavat sitä, että meillä työntekijöillä on asiat hyvin.

– Kyllähän se välittyy asiakkaalle palvelun kautta. Kun ihmisillä on asiat kunnossa, se näkyy myös palvelun tasossa, toteaa Schön.

Lue lisää Reilu työnantaja -tunnuksesta.

Jos haluat hakea Reilu työnantaja -merkkiä, ole yhteydessä: tommi.rainerma@lakimiesliitto.fi