Reilu työnantaja ‑tunnustus Lowell Suomi Oy:n lakiosastolle

Reilu työnantaja -tunnustuksia on tähän mennessä myönnetty kymmenkunta, kertoo Lakimiesliiton työelämäasioiden päällikkö Jaana Meklin.

Saadakseen tunnustuksen ja luvan käyttää vastaavaa leimaa työnantajan on noudatettava palveluksessaan olevien lakimiesten ja lakimiesopiskelijoiden työsuhteissa Lakimiesliiton määrittelemiä ”Työsuhteissa noudatettavia periaatteita” -asiakirjaa.

Ennen leiman käyttöluvan saamista Lakimiesliitto ja työnantaja käyvät periaatepaperin sisältämät kohdat läpi. Näin varmistetaan, että työnantaja täyttää toiminnassaan kussakin kohdassa mainitun periaatteen riittävässä määrin.

– Mikäli jälkeenpäin käy ilmi, että todellisuudessa työnantaja ei noudatakaan periaatteita, voi Lakimiesliitto poistaa työnantajalta leiman käyttöoikeuden, kunnes asian laita on korjaantunut, Jaana Meklin kertoo.

Lakimiesliitto voi poistaa työnantajalta leiman käyttöoikeuden, kunnes asian laita on korjaantunut.

Lowell Suomi Oy:n lakiosasto haki Reilu työnantaja -tunnustusta ja sai leiman käyttöoikeuden lokakuussa 2019.

– Lowell arvostaa työntekijöitään. Lowellille on tärkeä muu muassa joustava työn ja perhe-elämän yhteen sovittaminen, että työmäärät ovat hallittavissa, työaika pysyy lainmukaisena ja palkkaus on asianmukainen, kertoo Lowell Suomi Oy:n lakiosaston osastopäällikkö Marika von Schoultz.

– Haluamme lakiosaston olevan hyvä työpaikka lakimiehelle. Reilutyönantaja tunnustus heijastuu organisaation kaikkiin työntekijöihin ja peilaa myös Lowellin omia arvoja,

Lue lisää Reilu työnantaja -tunnustuksesta Lakimiesliiton verkkosivuilta.