Reilulla työnantajalla on tyytyväiset työntekijät

Yrityksen perustaja ja pääosakas, varatuomari Jussi Pirhonen työskentelee asianajotehtävien ohella Tammer-juristit Oy:n toimitusjohtajana. Hänen mielestään työntekijöiden tyytyväisyys näkyy asiakassuhteissa. Kun mieli on virkeä ja kotona asiat kunnossa, niin töissäkin jaksaa.

Reilu työnantaja -tunnustuksen hakeminen kävi aiheelliseksi, kun yrityksessä huomattiin Lakimiesliiton määrittelemien hyvän työsuhteen periaatteiden olevan jo kattavasti käytössä.

– Kun olimme todenneet mitä arvoja Reilu työnantaja -nimike edellyttää, päätimme yhdessä, että kyllähän nämä kriteerit vastaisuudessakin täytetään, Pirhonen kertoo.

Monilla työpaikoilla suosittu työn tekeminen vapaa-ajalla on Pirhosen mukaan vaarallista. Ennemmin tai myöhemmin itsensä äärirajoilla uurastaminen näkyy työsuorituksen laadussa.

– Työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy, jos on aina kännykän ja sähköpostin tavoitettavissa. Meillä työn kuormittavuutta seurataan henkilökuntapalaverissa ja jaetaan tarvittaessa henkilökunnan kesken.

Tammer-Juristeilla kaikille lakimiehille, uusillekin, maksetaan Lakimiesliiton suositukset täyttävää palkkaa. Ylitöitäkään ei tarvitse tehdä talkoilla.

– Meillä on joustava palkkajärjestelmä, eli jos haluaa välillä tehdä enemmän töitä, saa tehdä, mutta se korvataan aina täysimääräisesti. Jos elämäntilanne vaatii lyhyem­pää työpäivää, vaikkapa perhevapaan takia, sekin sopii, Pirhonen kuvailee.

– Tietenkin on aikoja, kun määräajat paukkuvat ja juttu pitää saada eteenpäin. Silloin asiat pitää vain hoitaa. Jatkuvalla syötöllä tällainen rehkiminen ei kuitenkaan ole järkevää.

Nuorten ja lupaavien juristien rekrytointi on iso kysymys pääkaupunkiseudun ulkopuolella ripeästi kasvavalle yritykselle.

– Haastetta löytyy, miten saada pääkaupunkiin opiskelemaan lähteneet parhaat kyvyt takaisin kotiseudulleen. Me luotamme mielenkiintoisiin työtehtäviin ja laajaan yhteistyöverkostoomme.

Työmotivaatio ei synny itsestään

Mielenkiintoisia, kansallisesti laajoja ja monimutkaisia juttuja sekä kansainvälisiä asioita hoidetaan Pirkanmaallakin. Esimerkkeinä Pirhonen mainitsee toimiston ajaman metsäyhtiöiden kartelliasian, joka työllistää useita lakimiehiä.

– Vastuun antaminen oikeassa mitassa nuoremmillekin lakimiehille lisää työmotivaatiota. Neuvottelukäyttäytymistä ja -taktiikkaa oppii parhaiten neuvottelutilanteeseen osallistumalla.

Työntekijöitä Tammer-Juristeilla on kahdeksan, joista kaksi uutta, kuukauden sisällä palkattua. Talosta löytyy aina myös pari opintojensa loppuvaiheessa olevaa harjoittelijaa.

– Meillä on jatkuva rekrytointi käynnissä, ja toivomme lahjakkaitten lakimiesten yhteydenottoja. Etenkin IPR-asiat, insolvenssioikeus sekä kartelli- ja kilpailuoikeudelliset asiat ovat erityisaloja, joille kaipaamme uusia osaajia, Pirhonen mainostaa.

Työntekijöiden motivaatiota ylläpidetään monin tavoin. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen, urakehitystä palveleva koulutussuunnitelma. Yhteiset virkistäytymishetket ylläpitävät toimiston me-henkeä. Tämän lisäksi tuetaan henkilökunnan liikkumista ja kuntoilua erilaisin työsuhde-eduin.

– Olemme ajassa mukana ja meillä pääsee hoitamaan laajalla kirjolla merkittäviä asioita. Kuulumme JuriNet-verkostoon, Suomen suurimpaan asianajotoimistojen yhteenliittymään. Olemme aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja meillä on laaja yhteistyöverkosto asiakasetuineen. Ennen kaikkea olemme dynaaminen toimisto nuorekkaalla ilmapiirillä. Hyvä henki ja tiimi näkyy asiakkaillekin, siinä monia syitä miksi meille kannattaa tulla töihin, Pirhonen kiteyttää.

 

Tammer-Juristit Oy

Tammer-Juristit Oy on vuonna 1996 perustettu asianjotoimisto Tampereella. Yhtiö toimii valtakunnallisesti, mutta toiminnan pääpaino on Tampereella.

Toimisto on Suomen Asianajajaliiton valvonnan alainen. Syyskuussa 2011 Tammer-Juristit liittyi JuriNetin maanlaajuiseen asianajotoimistojen verkostoon.

Fanny Kulkas, trainee

”Tiesin hakiessani töihin Tammer-Juristeille, että he hoitavat isoa vahingonkorvausjuttua. Koska olen kirjoittamassa graduani vahingonkorvausoikeudesta, ajattelin, että minulla olisi mahdollisuus yhdistää työ ja opinnot. Ajattelin myös, että perehtymisestäni olisi työnantajalleni hyötyä.

Tammer-Juristit on nuorekas työpaikka, jossa työntekijöitä kuunnellaan. Täällä on avoin ilmapiiri. Työaika on joustava, joten opintojen ja töiden yhteensovittaminen on vaivatonta. Työnantaja kiinnittää huomiota myös minun tulevaisuuteeni ja toiveisiini.”

Susanna Ilo, trainee

”Tammer-Juristit edustaa kaikkea sitä, mitä lakimiesopiskelija ja nuori juristi voi työpaikaltaan toivoa. Tammerilla pidetään huolta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Tarvittaessa on mahdollisuus työskennellä toimiston ulkopuolella, mikä itselleni Turussa opintoja suorittavana on ollut ensiarvoisen tärkeää.

Parasta on nuorekas ja dynaaminen ilmapiiri, jonka puitteissa pääsee kokeilemaan taitojaan haastavissa työtehtävissä. Tämä on tulevaisuuteen tähtäävä toimisto, joka tarjoaa loistavat etenemismahdollisuudet niin valmistuneelle kuin kokeneemmallekin lakimiehelle.”

Reilu työnantaja -leima

Työnantajilla on mahdollisuus saada käyttöönsä Lakimiesliiton Reilu työnantaja -tunnustus. Leimaa saa käyttää rekrytointiin liittyvässä markkinoinnissa.

Koska kilpailu hyvistä työntekijöistä, jotka myös pysyvät yrityksen palveluksessa pitkään, on kiristynyt, työntekijät kiinnittävät yhä suuremmassa määrin huomiota muun muassa työoloihin sekä työn ja vapaa-ajan väliseen suhteeseen. Reilu työnantaja -tunnustus viestittää, että kyseisessä työpaikassa lakimiesten on hyvä olla töissä, heidän oikeuksiaan kunnioitetaan ja heidän jaksamisestaan pidetään huolta.

Jotta työnantaja saa Lakimiesliitolta luvan käyttää Reilu työnantaja -leimaa, sen on noudatettava palveluksessaan olevien lakimiesten ja lakimiesopiskelijoiden työsuhteissa

Lakimiesliiton määrittelemiä työsuhdeperiaatteita. Ennen luvan saamista periaatepaperin sisältämät kohdat käydään Lakimiesliiton ja työnantajan kesken kohta kohdalta läpi.

Reilu työnantaja -leima on laadittu erityisesti asianajotoimintaa silmällä pitäen. Leima voidaan kuitenkin myöntää myös muilla aloilla toimiville työnantajille, jolloin huomioidaan muun muassa työnantajan palveluksessa olevien lakimiesten määrää suhteessa kaikkien työntekijöiden määrään.

Lisätietoja:
Tommi Rainerma
tommi.rainerma@lakimiesliitto.fi
09 8561 0335
Katso myös Suomen Lakimiesliiton nettisivut: www.lakimiesliitto.fi