riita-asioiden sovittelusta

Riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomio-
istuimissa säädetty uusi laki korvaa voimassaolleen. Uudella lailla pannaan täytäntöön yksityishenkilöiden ja yhteisöjen riita-asioita koskeva EU:n sovitteludirektiivi.

Uudistus tuli voimaan toukokuun lopussa. Uusia säännöksiä sovelletaan sekä Suomessa tehtyihin että niihin muissa EU-valtioissa tehtyihin sovintoihin, jotka koskevat rajat ylittävää riitaa.

Tuomioistuinsovittelun julkisuus muuttuu siten, että osapuolten yhteisestä pyynnöstä sovittelu voidaan toimittaa yleisön läsnä olematta. Tarkoituksena on lisätä osapuolten mahdollisuuksia vaikuttaa oman asiansa sovittelun toteuttamiseen. Tuomioistuinsovittelun asiakirjat ja ratkaisu ovat jatkossakin julkisia.