Riitapukarit sovintoon

Riita-asioiden sovittelua ollaan uudistamassa siten, että tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa tehty sovinto voitaisiin vahvistaa käräjäoikeudessa täytäntöönpanokelpoiseksi. Tuomioistuimen ulkopuoliseen sovitteluun kuuluu muun muassa Suomen Asianajajaliiton sovintomenettely. Eduskunnalle annetulla ehdotuksella on tarkoitus panna täytäntöön yksityishenkilöiden ja yhteisöjen riita-asioita koskeva EU:n sovitteludirektiivi.

Jatkossa sovittelija ei saisi todistaa riita-asian oikeudenkäynnissä siitä, mitä hän on sovittelijan tehtävässään saanut tietää, jolleivät erittäin tärkeät syyt vaadi hänen kuulustelemistaan. Velan vanhentuminen keskeytyisi velkaa koskevan sovittelun ajaksi. Uusi vanhentumisaika alkaisi taas kulua sovittelun päätyttyä.

Lisäksi osapuolten yhteisestä pyynnöstä sovittelu voitaisiin toimittaa ilman yleisöä, jotta osapuolilla olisi enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa oman asiansa sovitteluun. Nykyisin tuomioistuinsovittelu on yleensä julkinen tilaisuus. Sovittelun asiakirjat ja ratkaisu olisivat edelleen julkisia.