Rikoksen uhrin oikeuksiin parannuksia

Rikoksen uhrin oikeuksia halutaan vahvistaa EU:ssa. Valtioneuvosto antoi heinäkuussa eduskunnalle tiedoksi EU:n komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten vahvistamisesta.

Ehdotus sisältää muun muassa laajoja velvoitteita antaa uhrille tietoa saatavilla olevasta tuesta, neuvonnasta, suojelusta, menettelyistä ja oikeusavusta.

Suomen lainsäädäntö täyttää jo suurelta osin direktiiviehdotuksen vaatimukset. Osa ehdotuksista voidaan toteuttaa käytäntöjä parantamalla