Rikoksen valmistelusta rangaistavaa

Rikoksen valmistelun rangaistavuus laajenee elokuun alusta voimaan tulevien uusien rikoslain säännösten myötä.

Henkilö voi syyllistyä valmistelurikokseen, mikäli pitää hallussaan törkeään henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen tekemiseen soveltuvaa tekovälinettä rikoksen tekemistä varten, palkkaa, käskee tai yllyttää toista henkirikokseen, lupautuu tai tarjoutuu tekemään rikoksen tai sopii toisen kanssa henkirikoksen tai törkeän pahoinpitelyn­ tekemisestä tai laatii sitä koskevan yksityiskohtaisen suunnitelman. Enimmäisrangaistuksena valmistelusta voidaan tuomita neljän vuoden vankeuteen.

Myös panttivangin ottamisen ja törkeän ryöstön valmistelu, sopiminen toteutuksesta toisen kanssa tai yksityiskohtainen suunnittelu on lakimuutoksen jälkeen rangaistavaa. Teoista voidaan tuomita enintään kolme vuotta vankeutta.

Valmistelun rangaistavuuden ehtona on tekijän todellinen aikomus rikoksen toteuttamiseksi. Mikäli toteutumisen vaara on vähäinen, ei rikoksen valmistelusta voida syyttää. Rangaistusvastuusta vapautuu myös silloin, jos tekijä vapaaehtoisesti luopuu valmistelusta tai estää sen jatkumisen.

Tähän saakka ainoastaan joidenkin tiettyjen vakavien rikosten, kuten terroristisessa mielessä tehtyjen rikosten, huumausainerikosten tai rahanväärennyksen valmistelu on ollut kriminalisoitua.