Rikoksesta epäillyn oikeus avustajaan halutaan taata koko EU:n alueella

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle direktiiviehdotuksen, jonka tavoitteena on turvata epäillyn ja syytetyn oikeus käyttää avustajaa rikoksen esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä sekä pidätetyn ­oikeus yhteydenpitoon läheisiinsä ja oman maansa konsuliviranomaisiin.

Direktiivillä määriteltäisiin ne vähimmäisvaatimukset, joita olisi sovellettava rikos­oikeudellisissa menettelyissä koko EU:n alueella. EU:n komission kesäkuussa tekemän ehdotuksen käsittely on alkanut neuvoston työryhmässä.

Ehdotus on osa EU:n oikeusministereiden vuonna 2009 hyväksymää toimenpidesuunnitelmaa epäillyn tai syytetyn ­oikeuksien vahvistamiseksi. Aiemmin on jo hyväksytty säädös, jolla taataan rikoksesta epäillylle oikeus käännöksiin ja tulkkaukseen oikeudenkäynnissä.