Rikosrekisteritietojen vaihto tehostuu

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa lain säätämistä rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden EU-jäsenvaltioiden välillä. Lailla pantaisiin täytäntöön EU:n puitepäätös rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä.

Rikosrekisteritietojen vaihto Suomen ja muiden EU-valtioiden välillä on nykyisinkin mahdollista. Myös jatkossa periaatteena on, että se valtio, jonka kansalainen tuomittu on, säilyttää kyseisen henkilön tiedot myös muissa jäsenvaltioissa annetuista tuomioista. Tällöin se voi kattavasti vastata kansalaisen rikosrekisteritietoja koskeviin tiedusteluihin.

Jatkossa tietojen luovutus jäsenvaltioiden välillä tehostuu, kun tiedot toimitetaan yhteistyötä varten perustettavan sähköisen tietojärjestelmän avulla. Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS) otetaan käyttöön huhtikuussa 2012. Vankeustuomioiden lisäksi jäsenvaltiot luovuttaisivat tietoja myös tuomioistuimen määräämistä sakkorangaistuksista. Suomen osalta menettely olisi uusi, sillä nykyisin sakkorekisteristä ei luovuteta tietoja muille jäsenvaltioille.