Rikosseuraamusalan hallinto uudistuu

Rikosseuraamusvirasto ja sen alaisuudessa toimivat Kriminaalihuoltolaitos ja Vankeinhoitolaitos yhdistetään uudeksi Rikosseuraamuslaitos-nimiseksi viranomaiseksi. Uudistuksella halutaan luoda yhtenäisesti toimiva rangaistusten täytäntöönpano-organisaatio, jossa entistä tehokkaammin tuetaan rangaistuksia suorittavia rikoksettomaan elämään. Rikosseuraamuslaitos aloitti toimintansa vuoden 2010 alusta.

Uuden laitoksen toimialue on koko maa, ja se toimii pääjohtajan alaisuudessa. Organisaatiouudistus on osa valtion tuottavuusohjelmaa.