Rikosten määrä väheni viime vuonna

Poliisin tietoon tuli vuonna 2010 noin neljä prosenttia vähemmän rikoksia kuin tätä edeltävänä vuonna. Kaikkiaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli viime vuonna 533 000 rikosta. Tämän lisäksi kirjattiin 402 000 liikennerikkomusta, joiden määrässä on puolestaan kasvua kahdeksan prosenttia vuoteen 2009 verrattuna.

Vuonna 2010 tehtiin murhia, tappoja ja surmia yhteensä 110, mikä on alle kymmenen vuoden keskiarvon. Määrä näyttää olevan laskusuunnassa myös tänä vuonna, sillä vuoden ensimmäisellä puoliskolla on tehty 51 henkirikosta, mikä on viisi vähemmän kuin viime vuonna. Tilastoitujen pahoinpitelyjen määrä pysyi vuonna 2010 suurin piirtein edellisen vuoden lukemissa. Sen sijaan kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaikkien pahoinpitelyrikosten määrä on lisääntynyt noin viidenneksellä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Nousun taustalla näyttäisi olevan perhe- ja parisuhdeväkivaltaan liittyvien, lievien­ pahoinpitelyjen muuttuminen virallisen syytteen alaisiksi.

Raiskausten määrä on lisääntynyt 2000-luvulla. Vuonna 2010 kirjattiin 818 raiskausrikosta, mikä on selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin määrä oli 660.

Rikollisuustilanne 2010, rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valos­-
sa ­luettavissa kokonaisuudessaan
www.optula.om.fi.