Rikosten uhrien ja läheisten korvaukset nousemassa

Alle 18-vuotiaana seksuaalirikoksen uhriksi joutuneiden kärsimyskorvaukset ovat kasvamassa. Valtion varoista rikosvahinkolain nojalla maksettavan kärsimyskorvauksen enimmäismäärää esitetään korotettavaksi 8 800 eurosta 15 000 euroon. Eduskunnalle annetussa lakiesityksessä erityisesti törkeissä teoissa korvaus olisi nykyistä oikeammassa suhteessa uhrin kokemaan suureen kipuun.

Nyt annettavassa esityksessä myös henkirikoksen uhrien läheisten suojaa ollaan parantamassa ja taloudellisten menetysten perusvähennystä poistamassa. Jatkossa perusvähennys tehtäisiin vain aineettomista vahingoista, mutta se nousisi kahteensataan euroon.

Lisäksi loppuvuodesta hallituksen on tarkoitus antaa esitys, jolla kovennettaisiin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia ja saatettaisiin uusia tekoja rangaistavaksi.