Rikosuutisoinnin huomio uhreissa ja väkivallan seurauksissa

Rikoksista uutisointi lisääntyi voimakkaasti Suomessa 1990-luvulla, selviää tuoreesta, Mirka Smolej’n tarkastetusta väitöskirjasta. Uutisoinnissa huomio  kohdistuu yhä enemmän rikosten uhreihin ja väkivallan seurauksiin, kuten suruun ja shokkireaktioihin. Yksittäistä rikostapausta myös seurataan aiempaa pidempään tiedotusvälineissä.

– Lisääntynyt uutisointi voi ruokkia  pelkoa. Myös työttömyys lisää pelkoa joutua rikoksen uhriksi, Mirka Smolej toteaa.

Smolej esittää, että rikosuutisoinnin lisääntymiseen on vaikuttanut neljä samanaikaista ilmiötä: rikosjournalismin ammattimaistuminen, mediamarkkinoiden vapautuminen ja uudelleen organisointi, internetin korostuminen tiedotusvälineenä sekä muutokset viranomaisten, etenkin poliisin ja tuomioistuinten, tiedottamisessa.

Smolej’n mukaan niin ikään rikosuutisissa uhrin asema ja ääni korostuvat ja myös lainsäädännössä rikoksen uhrien suojaaminen on noussut keskeiseen asemaan.

Mirka Smolej’n väitöskirja News Media, Crime and Fear of Violence on saatavilla sähköisesti Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen sivuilta: www.optula.om.fi.