Ryssland närmar sig väst som rättsstat

Ryssland närmar sig väst som rättsstat

Text Staffan Ringskog Bild Futureimagebank

Att vara verksam som jurist i det nya Ryssland är att se ett gammalt sovjetiskt land mer och mer omvandlas till en rättslig stat av västeuropeiskt snitt. Reformerna inom det juridiska är i vissa stycken smått ”revolutionära”. Putins slutmål är att Ryssland en dag ska komma ikapp välståndet i väst, han vet att villkoret för detta är att skapa en modern rättsstat av detta land.

Den som säger detta är den finländske juristen Olli Pohjanvirta i Moskva. Pohjanvirta kom till den ryska huvudstaden i samband med Sovjetunionens fall och Rysslands oväntade förvandling från planekonomi till marknadsekonomi.

– I samband med att landet öppnade sig för kapital från väst, ville en rad västeuropeiska företag in som aktörer, säger Olli Pohjanvirta.

– Min uppgift som rysktalande jurist från Finland blev att bistå många av dessa företag. Ryssland var en jungfrulig marknad för dessa storföretag.

Ryssland var vid denna tidpunkt ett land där den juridiska lagstiftningen släpade efter i den snabba förvandling som landet nu gick igenom. Boris Jeltsin genomförde ett omfattande privatiseringsprogram i rask takt. Huvuddelen av statliga sovjetiska egendomar såldes ut. Det var nu som Rysslands beryktade klass av oligarker skapades, ryska finansfurstar som kom att få makten över 70 procent av Rysslands tillgångar inom olja, gas och mineraler.

Lagstiftningen tycktes leva under 90-talet ett liv vid sidan om det som skedde. Om denna privatisering skedde lagenligt är idag i Ryssland ett ständigt återkommande ämne. Kritikerna av processen använder ord som ”stöld” och ”rövarkapitalism”.

– Jeltsin försökte också som president genomföra en rad reformer för att skapa en bred medelklass i landet, säger Pohjanvirta. Men han fick aldrig igenom förslagen i ryska riksdagen, duman. Kommunisterna satte sig på tvären och blockerade alla sådana försök.

Men där Boris Jeltsin misslyckades, verkar nu Vladimir Putin mer lyckosam. Det är nämligen först nu som landet fått en lagstiftning mer av västligt snitt. Ett ryskt ”klondyke” verkar ha ersatts av stadga och ordnade spelregler. Nya lagar som kan gynna landets oligarker, där oklara affärer från förr kan rättfärdigas i efterhand men också gynna framkomsten av en bred medelklass. En modern lagstiftning som ska undvika kaos i landet och ge Ryssland stadga för framtiden.

Dramatiska förändringar

Förändringarna inom rättsväsendet i Ryssland har därför varit dramatiska under senare år. Landet har fått en ny skattelagstiftning, en motsvarighet till en justitieombudsman har inrättats, affärsjuridiken är delvis en helt annan, många processregler är utbytta och ett jurysystem har införts. I Ryssland kan numera också dess medborgare få äga privat mark.

– All denna nya lagstiftning har tillkommit bara under de senaste tre åren, berättar Jon Hellevig, en annan finländsk affärsjurist i Moskva.

Putins stil är i motsats till Jeltsins, att genomföra omvandlingen av det nya Ryssland i det tysta.

– Sakta men säkert stöps detta land om, fortsätter Hellevig. Reformerna har starkt bidragit till Rysslands ekonomiska uppsving. Tillväxten har varit stark, i år tros den bli på drygt sju procent och är därmed bland de högsta i Europa.

Olli Pohjanvirta säger att de nya lagarna har gett Ryssland och ryssarna en stärkt självkänsla. Lagen om privat ägande av mark innebär en dramatisk förändring.

– Tidigare hyrdes marken i Ryssland där fritidshuset stod, fortsätter Olli Pohjanvirta. Så är fallet fortfarande för många ryssar, men många är numera ägare till både datjans hus och mark. Ryssland står nu sannolikt inför en fastighetsboom. Ryssland kommer att bli som i väst där banker förmedlar lån till köpare av hus.

En ny viktig lagstiftning i Ryssland är den att enskilda myndigheter inte längre kan skapa egna regler som står i strid med övrig rysk lagstiftning.

– Denna reform är oerhört väsentlig, inte minst inom skattelagstiftningen och inom tullväsendet, påpekar Jon Hellevig. Förr var det mycket vanligt att olika lagar upphävde varandra. Numera måste exempelvis ryska tullens regler följa den lagstiftning som fattas i det ryska parlamentet.

Skattejuristen Hellevig nämner också betydelsen av landets nya platta skatt på 13 procent. Precis som många andra länder i Östeuropa har Ryssland infört en enhetlig skatt där alla, oavsett inkomst, betalar samma procentsats i skatt på sin inkomst.

– Statens inkomster från löneskatten har därmed ökat med närmare 40 procent, berättar Jon Hellevig. Känslorna från finanskrisens Ryssland 1998 känns väldigt avlägsna i detta perspektiv. De ryska statsfinanserna har förbättrats avsevärt.

Ryssland är idag ett land med 500 000 jurister och 54 000 advokater.

Reformerna inom rättsväsendet har ökat intresset för själva juristyrket i landet. Jon Hellevig säger att fler unga idag jämfört med förr vill utbilda sig till jurist i Ryssland.

Korruptionen är det största bekymret

Vilket är då det stora kvarvarande bekymret för Putin att angripa inom ryskt rättsväsende under 2005?

– Utan tvekan korruptionen som avslöjats bland landets domare och poliser, säger Jon Hellevig. Men även här är Ryssland på rätt väg. Inom polisen har man mer aktivt försökt angripa korruptionen och domarkåren har fått 40-procentiga lönelyft. Fattiga lågavlönade domare är lättare att muta än sådana med god lön.

När är då Ryssland en rättsstat i västlig bemärkelse?

– I vissa avseenden är landet redan där, påpekar Olli Pohjanvirta. Men mycket i utvecklingen här handlar ju om att få systemet väl förankrat i det ryska samhället. Meningen i grunden med alla dessa reformer är att skapa en välfärd här på samma nivå som i väst.

– Ryssland är kanske en rättsstat i vår mening när utlandet uppfattar det så. Kanske är detta land där om tio, tjugo år, men just nu är det faktiskt mycket som talar för att det kan ta betydligt kortare tid.

– Utvecklingen i det här landet överraskar ju hela tiden. Få trodde ju att kommunismen skulle lämna Ryssland. I väst tvivlar nog många på att Ryssland överhuvudtaget blir en rättsstat som Sverige eller Finland. Men processen dithän kan gå betydligt fortare än vad flertalet anar, det är min fasta övertygelse.